Provincie verleent omgevingsvergunning voor uitbreiding Bellewaerde met aquapark

23/11/2017
In haar zitting van donderdag 23 november heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning onder voorwaarden toegekend aan nv Belpark om het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper/Zonnebeke uit te breiden met een aquapark.
 
Dit grootschalig zwembadcomplex komt volledig binnen de voorziene zone voor dagrecreatie van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bellewaerde.
 
 
Voorwaarden
In de omgevingsvergunning zijn voorwaarden voorzien om tegemoet te komen aan heel wat technische vragen en bedenkingen, onder andere op het vlak van de impact op de waterhuishouding en de groeninkleding. Zo moet nv Belpark zorgen voor de opvang en buffering van alle hemelwater afkomstig van het aquapark en komen er 63 nieuwe hoogstambomen ter compensatie van de 56 te rooien hoogstambomen.
 
Daarnaast is uit het openbaar onderzoek gebleken dat er een grote bezorgdheid is op het vlak van mobiliteit, zowel naar bereikbaarheid als naar parkeermogelijkheden toe. Bij de aanvraag is een gunstig mobiliteitseffectenrapport gevoegd. Op deze punten heeft nv Belpark bijkomende toezeggingen en engagementen bezorgd. De exploitant moet ervoor zorgen dat er voldoende parkeermogelijkheden blijven op eigen terrein en er wordt gezorgd voor bijkomende fietsstallingen. Daarnaast wordt de Bellewaerdestraat ontzien van doorgaand verkeer.
 
Na het horen van zowel de aanvrager als een delegatie van de omwonenden heeft de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie unaniem een gunstig advies uitgebracht.
 
De deputatie voorziet in haar beslissing een strikte opvolging en evaluatie van alle opgelegde maatregelen en studies om er zo over te waken dat de impact van dit nieuwe aquapark beheersbaar blijft.