Inagro neemt nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek in gebruik

31/01/2018
Op 30 januari nam Inagro zijn nieuwe kweekcellen officieel in gebruik en verzamelden zo'n 170 stakeholders in Beitem om de nieuwigheden binnen de insectensector te ontdekken. Er was heel wat media-aandacht voor de opening van de nieuwe infrastructuur voor insectenkweek. We zetten de leukste berichten in de kijker: 

VRT op stap met Jonas - filmpje 

Reportage van Radio 2 met Lukas - filmpje

WTV op bezoek in de infrastructuur - filmpje

Jonas te gast bij Radio 1 - artikel

Nieuw initiatief in de landbouw - VRT Journaal - filmpje

Artikels op HLN.be , nieuwsblad.be , Knack, vilt.be , landbouwleven.be 

Feestelijke opening kweekcellen

In het najaar van 2017 legde Inagro de laatste hand aan nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor insectenkweek. De nieuwe kweekcellen waren meteen het toneel voor de tweede jaarlijkse stakeholdersmeeting van het Strategische Platform Insecten op 30 januari. Dat platform, dat minister Joke Schauvliege in 2015 oprichtte, streeft naar een betere afstemming tussen beleid, onderzoek en praktijk. Tijdens die tweede bijeenkomst kon het bredere publiek letterlijk en figuurlijk proeven van de vele toepassingsmogelijkheden van insecten.  
 
Binnen- en zelfs buitenlandse experten uit de sector deelden hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. Naast interactieve sessies mocht ook een bezoek aan de nieuwe infrastructuur niet ontbreken.  
 
Nieuwe infrastructuur bevestigt nood aan verder onderzoek
 
Met de bouw van vier grote en twee kleine klimaatruimtes voor gericht onderzoek naar professionele insectenkweek beklemtoont Inagro het potentieel van deze jonge sector, maar ook de nood aan verder onderzoek. De nieuwe infrastructuur laat toe om onderzoek te doen met diverse insectensoorten onder verschillende klimatologische omstandigheden, op een relevante praktijkschaal en rekening houdend met het wettelijke kader van insectenproductie. 
 
De nieuwe infrastructuur huisvest momenteel vier insectensoorten: de zwarte soldatenvlieg, de meelworm, de Argentijnse kakkerlak en de huiskrekel. Er is nog plaats voor nieuwe varianten. Die zal Inagro uitvoerig onderzoeken op een semi-industriële schaal, rekening houdend met de wettelijke voorschriften voor techniek, teelt en voedselveiligheid. Met die unieke, verzamelde kennis en ervaring kan het praktijkcentrum advies verlenen aan start-ups. Bestaande kwekers krijgen bijstand in hun zoektocht naar een rendabele kweek.
 

 

Automatisatie hoog op verlanglijstje
 
Het onderzoek van Inagro kan doorgroeien dankzij de goedkeuring van het VLAIO-project “Entomatisation” en de Interreg-projecten “Entomospeed” en “Bioboost”. Daarin staan de automatisatie van insectenkweek en de verwerking van reststromen centraal. 
 
“De sector heeft het vandaag moeilijk om een afzetmarkt met de juiste afzetprijs te vinden. Dat weerhoudt potentiële investeerders nog om grootschalige insectenkweek op te starten. Vooral de handenarbeid, die er nu aan te pas komt, weegt op de rendabiliteit”. Binnen de projecten gaan we na of we de kweek op grote schaal, met honderden of zelfs een duizendtal bakken, rendabel kunnen maken door de arbeidsintensieve werkzaamheden te automatiseren. 
 
Daarvoor werkt Inagro samen met ontwikkelaars van automatische systemen en kwekers. Voor een van de klimaatkamers ontwikkelde het Vives Maaklab alvast een voederrobot, waarmee de kweek van meelworm geautomatiseerd wordt. Een primeur voor de Vlaamse insectenkweek! “We willen mogelijke installaties uittesten en evalueren bij kwekers, maar ook demonstraties geven in onze eigen kweekruimtes”, aldus Carl Coudron. “Zo is onze infrastructuur een inspiratiebron voor de sector.” 
 
De komende jaren legt het onderzoek zich ook toe op de verwerking van reststromen. Bepaalde insecten kunnen restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest probleemloos verwerken. “Zo kunnen we jaarlijks miljoenen tonnen afval omzetten in nuttige, dierlijke eiwitten”, klinkt het bij Inagro.
 
Dat onderzoek nodig is, blijkt uit de vragen die binnenkomen via het loket op www.insectinfo.be.  Hier kun je terecht als bestaande of potentiële kweker, maar ook als aanvoerders van reststromen of automatisatiebedrijf. 
 
Wie er niet kon zijn, kan hier op virtuele verkenning van het Praktijkcentrum Insectenkweek.  Dat insecten prima afvalverwerkers zijn, is in dit filmpje duidelijk te zien.