Provincie schenkt wagen voor bestrijding ratten en plantaardige exoten - Ichtegem

07/02/2018

De wagen dient om de muskusratten, bruine ratten en plantaardige exoten (zoals de reuzenberenklauw) efficiënter te kunnen bestrijden. Met de dienstwagen kunnen medewerkers sneller met materiaal, zoals vangstmateriaal, vergifbuizen, vergif, spade, enz. ter plaatse geraken.

Provincie coördineert en ondersteunt de ratten- en exotenbestrijding in West-Vlaanderen

De Provincie staat in voor de coördinatie en de financiële ondersteuning van de ratten- en exotenbestrijding in West-Vlaanderen. Dit gebeurt gebiedsdekkend voor heel West-Vlaanderen.