Provincie gestart met realisatie overstromingsgebied - Zonnebeke

27/02/2018

Op dinsdag 27 februari is, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, begonnen met de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Hanebeek in Zonnebeke.

De werken kosten 50.000 euro, inclusief btw en zullen ongeveer 2 maand duren. Ze moeten de woonwijk Boudewijnpark tegen wateroverlast beschermen.


 Detail van de werken

Er wordt een berm dwars op de vallei gemaakt, in combinatie met een debietsbegrenzer op de beek. Zo wordt bij hevige neerslag een tijdelijk gecontroleerd overstromingsgebied gecreëerd met een maximale capaciteit van 16.000 m³. Vervolgens wordt het regenwater komende uit de richting van de Grote Molenstraat vertraagd afgevoerd richting de bestaande inbuizing onder het Boudewijnpark. Eens de bui voorbij, wordt het regenwater vertraagd geloosd via de Hanebeek.


Meerjarenprogramma 2014-2019

Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de aanleg van een berm met debietbegrenzer op de Hanebeek ter beveiliging van de wijk Boudewijnpark was voorzien in het meerjarenprogramma.

Bij hevige regenval zorgde deze waterloop geregeld voor wateroverlast: de laaggelegen woningen in deze verkaveling kwamen onder water te staan. De oorzaak is de ingebuisde waterloop onder deze verkaveling. Door toegenomen debieten en de bijkomende aansluiting van regenwaterriolering op deze inbuizing kwam deze onder druk en kon het debiet van de Hanebeek niet altijd tijdig geëvacueerd worden, met wateroverlast als gevolg.