Provincie en stad Ieper openen gecontroleerd overstromingsgebied op Bollaertbeek - Voormezele

24/03/2018
Op zaterdag 24 maart openen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Ieper het gecontroleerd overstromingsgebied op de Bollaertbeek in Voormezele.
Het werd aangelegd naar aanleiding van de wateroverlastproblemen in Voormezele (Ieper), waarvan de zwaarste in maart 2012.
In periodes van hevige neerslag kan een hoeveelheid van 50.000 m³ gebufferd worden.
Naast de waterbergende functie, heeft het project ook een agrarische functie. Zo kunnen de gronden ook aangewend worden als graasweide.
Kostprijs en termijn
De werken gingen van start in de zomer van 2016 en werden uitgevoerd door de firma Desot nv uit Boezinge.
De uitvoering kostte in totaal 175.000 euro, inclusief btw en is volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

Meerjarenprogramma 2014-2019
Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma 2014-2019 opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden.
Ook de uitvoering van waterbeheersingswerken op de Bollaertbeek in Ieper was voorzien in het meerjarenprogramma.