Bedrijventerrein Roeselaarseweg start infrastructuurwerken - Torhout

10/04/2018

Met de start van de infrastructuurwerken gaven eerste schepen Lieselotte Denolf, schepen Rita Dewulf, Geert Sanders (WVI) en West-Vlaams gedeputeerde Bart Naeyaert  het startschot voor de aanleg van de bedrijvenzone Roeselaarseweg. Langs de N32 in Torhout ontwikkelt WVI in samenwerking met de stad extra ruimte om te ondernemen voor zowel lokale als regionale bedrijven.De komende maanden wordt het ruim 25 ha groot bedrijventerrein tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg ingericht als lokaal en regionaal bedrijventerrein. De eerste stap is nu de aanleg van de infrastructuur (wegenis- en rioleringswerken) op het terrein die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. Na de aanleg van de infrastructuur, de groenzone en integratie van de waterhuishouding door een open waterbuffering is er netto 18,5 hectare beschikbaar voor bedrijvigheid. Zo wordt 12 ha voorzien voor regionale of grote ondernemingen met een minimale grootte van 5.000 m˛. Kleine en lokale ondernemingen worden gegroepeerd op het aanpalende 6 ha groot lokaal bedrijventerrein dat grenst aan het stadscentrum.

“Er zullen naar schatting zo’n vijftig bedrijven hun intrek kunnen nemen op de nieuwe bedrijvenzone”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “We bieden kandidaat-kopers een flexibele perceelsindeling op maat van het bedrijf aan. Deze individuele aanpak, in combinatie met een kwalitatieve ontwikkeling en een kostprijs gebaseerde verkoopprijs maakt het een aantrekkelijk aanbod voor nieuwe bedrijven. De verkoop van de gronden start na de zomer waarbij Torhoutse bedrijven voorrang zullen krijgen.”

Schepen van ruimtelijke ordening Rita Dewulf: "Vaak zeggen we Torhout heeft "alles", en dit is ook zo. We beschikken over het profiel van een middelgrote stad, met een centrumfunctie met iets meer dan 20.000 inwoners. We liggen centraal binnen de driehoek Roeselare, Oostende en Brugge. We tellen net geen 2000 ondernemers. We hebben een gemixt aanbod met een sterke dienstensector zoals het ziekenhuis en de scholengroep St.-Rembert en een goed winkelaanbod van 9 winkels/1000 inwoners. De komst van de bedrijvenzone zal de economische dynamiek van Torhout ongetwijfeld versterken."

"De ambitie van het Lokaal Bestuur is dan ook verder te werken aan haar opdracht om een bedrijvige spilstad te worden met lokale en bovenlokale mogelijkheden. We zetten hierbij in op een divers en gedragen aanbod van diensten, handel en horeca, en bedrijven, dichtbij voor elke doelgroep.", aldus eerste schepen Lieselotte Denolf, die waarnemend burgemeester Kristof Audenaert die een weekje verlof neemt, vervangt.

Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt via één centrale aansluiting op de Roeselaarseweg waarbij een nieuw kruispunt met verkeerslichten zal worden aangelegd. Vanaf de centrale toegang tot de bedrijvenzone worden twee infrastructuurlussen voorzien: een noordelijke lus voor ontsluiting van de percelen voor lokale bedrijven en een zuidelijke lus voor de ontsluiting van de zogenaamde regionale bedrijven.

Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit. De stad Torhout, WVI en de provincie West-Vlaanderen hebben immers de handen in elkaar geslagen voor de realisatie van een fietssnelweg op het grondgebied van Torhout. Deze laatste wordt geďntegreerd in de ontwikkeling van de nieuwe bedrijvenzone langs de spoorweg. Dankzij de aansluiting op de Leenstraat zal de bedrijvenzone ook met de fiets makkelijk bereikbaar zijn vanuit het stadscentrum. Er wordt los van de bedrijvenzone ook een nieuw fietspad voorzien die de Groene 62 in de Aartrijkestraat verbindt met de fietssnelweg langs de spoorweg Torhout-Brugge.

Gedeputeerde Bart Naeyaert: "Ik ben blij dat de planningsfase helemaal voorbij is en dat de aanleg van het lokaal en regionaal bedrijventerrein effectief is aangevat. Het is tegelijkertijd ook de start in Torhout van een investering in het netwerk van fietssnelwegen die Torhout onder meer over Lichtervelde richting Roeselare en over Zedelgem richting Brugge verbindt. West-Vlaanderen moet zoals Amsterdam worden. Je kan overal snel en vlot met de fiets naar toe.”