Provincie plant gecontroleerd overstromingsgebied op Maalbeek - Anzegem

27/04/2018

Kostprijs en termijn werken

De werken worden geraamd op 1.466.715 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Voor de uitvoering worden 200 werkdagen voorzien. De werken starten in oktober 2018.

Omschrijving van de werken

De werken omvatten onder andere grondige ruimingswerken, herprofileren van de grachten, plaatselijke beschermingswerken aan de taluds, bouwen van een knijpconstructie om de piekdebieten op te vangen en steenbestortingen die zorgen voor een verval in de waterloop. Daarnaast wordt er een broedheuvel, een natuurlijke poel, een vispaaiplaats en een boomgaard aangelegd om de lokale fauna en flora te bevorderen, een graasweide ingericht voor een natuurlijk beheer door schapen en een fietsrustpunt voorzien.

Interreg V-project LYSE

De werken maken deel uit van het Interreg V-project LYSE, waarin de Provincies West-Vlaanderen en Henegouwen en de Franse regio Hauts-de-France een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand willen brengen door grensoverschrijdende acties uit te voeren om het overstromingsrisico in de risicogemeenten te verkleinen.

Wateroverlast

Na de watersnood in 2012 werd door de Provincie een meerjarenprogramma (2014 – 2019) opgesteld met de knelpunten en de uit te voeren werkzaamheden. Ook de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met heraanleg van een waterreservoir op de Maalbeek was voorzien in het meerjarenprogramma.