Provincie weigert omgevingsvergunning voor 2 windturbines in Poperinge

04/05/2018
In haar zitting van donderdag 3 mei heeft de deputatie van de Provincie een omgevingsvergunning voor 2 windturbines op het bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge geweigerd. 
Hiermee volgt ze het negatief advies van het stadsbestuur en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). 
De vergunning werd door 3 plaatselijke bedrijven, nl. Soncotra, Platteau en Unitron aangevraagd. Op het bedrijventerrein bevinden zich al 4 windmolens.

Reden van weigering: cumulatieve effecten en verkeerde inplanting
 De nieuwe aanvraag werd als een nieuwe inrichting voorgesteld, maar de deputatie was van oordeel dat de locatie van de nieuwe aanvraag zich te dicht bij de reeds bestaande windturbines bevond om te spreken van een nieuwe inrichting. Bijgevolg dient er dus rekening gehouden te worden met de cumulatieve effecten, die zowel op het vlak van slagschaduw, als geluid de normen zouden overschrijden.

Bovendien zou de nieuwe inplanting de strakke lijnopstelling van de huidige windmolens doorbreken. In de aanvraag werd geen duidelijk raster meegegeven, de positie is eerder lukraak. De ene windturbine zou in een zone komen die niet zuiver industrieel is, waar onder andere bedrijfswoningen staan. De andere windmolen zou worden ingeplant in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een stuk akkerland langs de Sint-Janstraat, en vereist een permanente toegangsweg met een grote bocht. Gezien dit meer ruimte-inname vraagt dan een gewone toegangsweg en gezien het nog om een volledig open stuk landbouwgebied gaat, was ook deze locatie niet geschikt.