Provincie verleent omgevingsvergunning voor 3 windturbines in Lissewege (Brugge)

28/05/2018
In haar zitting van donderdag 24 mei heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan nv Edf Luminus voor een windmolenpark met drie windturbines in Lissewege (Brugge).

Omgevingsvergunning door deputatie
De deputatie is van oordeel dat deze windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit gebied, in tegenstelling tot het negatief advies van de stad Brugge die de aantasting van de open ruimte niet aanvaardbaar vindt.
De deputatie volgt het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) die verwijst naar de ligging, namelijk ten noorden van de A11 en ten westen van het Boudewijnkanaal, de industriezones (Herdersbrug en Blauwe Toren) en de Zeelaan (N31).
De windturbines worden gebundeld met de Stevin-hoogspanningsinfrastructuur en staan in lijnopstelling parallel met de spoorweg Blankenberge/Brugge. In de nabijheid is ook een nieuw voetbalstadion gepland.

Openbaar onderzoek en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 13 bezwaren ingediend.
Uit het gunstige advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed kunnen beheerst worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden.
Daarnaast is er ook een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor wat betreft de impact op het vogelrichtlijngebied in de omgeving en van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor wat betreft de hinder- en veiligheidsaspecten.