Vlaming bereid om water te besparen bij droogte

29/05/2018
Tussen 22 maart en 23 april hield het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) een grootschalige waterenquête. Aan de hand van acht stellingen en zes vragen kon de Vlaming zijn opinie geven over het verbruik van leidingwater, zijn bereidheid om waterbesparende maatregelen in te zetten en andere watergerelateerde vraagstukken. Bijna 4.000 Vlamingen vulden de enquête in. “De resultaten worden mee verwerkt in de analyse om een ‘Robuust Waterplan’ te ontwikkelen”, aldus VLAKWA.
 
Met de waterenquête wou het Vlaams Kenniscentrum Water inzicht krijgen in de mogelijkheden om nieuwe beleidsopties en technologie voor duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijks leven en onze bedrijfsprocessen. De organisatie hoopte op die manier meer inzicht te krijgen in de houding van de verschillende watergebruikers tijdens droogteperioden of bij hevige regenval. En ze zijn in die opzet geslaagd, maar liefst 4.000 Belgen vulden de enquête in en daarbij kwamen een aantal interessante vaststellingen aan het licht.

De Vlaming is in grote meerderheid vragende partij voor een kortere opvolging van zijn waterverbruik. “Ruim acht op tien Vlamingen in onze enquête is vragende partij om real time of actuele informatie te ontvangen over zijn leidingwaterverbruik”, laat VLAKWA weten. “De bereidheid om hiervoor te betalen is sterk gelinkt aan de leeftijd. Bij jongvolwassenen is zeven op de tien bereid om hiervoor te betalen, bij gepensioneerden nog maar drie op tien.”
Een ruime meerderheid van de burgers vindt het een aantrekkelijk idee om zelf zijn drinkwater te produceren indien dat financieel en technologisch haalbaar is. “Sommige respondenten hadden wel hun bedenkingen over het garanderen van veiligheid en hygiëne en de impact op de drinkwaterprijs, een mogelijke stijging, voor huishoudens die niet in hun eigen watervoorziening kunnen voorzien”, aldus VLAKWA.

“De Vlaamse bevolking is van goede wil als het aankomt op het oplossen van watergerelateerde problemen”, weet VLAKWA. “Zo is 97 procent van de respondenten bereid zijn waterverbruik tot het minimum te beperken bij langdurige droogte. 90 procent van de burgers is ook bereid om het regenwater beter vast te houden op eigen domein in plaats van het onmiddellijk richting riolering te sturen en regenputten/buffers actiever in te zetten om de negatieve gevolgen van wolkbreuken in te perken.”

“Een groot deel van de Vlaamse bevolking staat dus positief tegenover aanpassingen en gedragsverandering om tot een duurzaam watergebruik en een robuust waterysteem voor Vlaanderen te komen”, klinkt het enthousiast. “De gerelateerde problemen worden tastbaar en sensibiliseringsacties van overheden, drinkwaterbedrijven en andere organisaties werpen hun vruchten af. Verder inzetten op communicatie en sensibilisering over de waterproblematiek en de noodzaak van gedragsverandering blijft essentieel om ook meer aarzelende bevolkingsgroepen te overtuigen”, besluit VLAKWA.


Alle resultaten uit de waterenquête kan je hier vinden.