De Bosgroep Houtland verwelkomt haar 500ste boseigenaar

14/06/2018
Met de toetreding van de fam. De Muynck uit Assebroek telt de vzw Bosgroep Houtland 500 leden boseigenaars. De Bosgroep Houtland is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen waarbij eigenaars geadviseerd en begeleid worden in het beheer van hun bossen. Vorige jaar vierde de vereniging haar 15-jaar bestaan. Eigenaars van zowel grote als kleine eigendommen zijn welkom. De doelstelling is om deze eigenaars op vrijwillige basis te laten samenwerken aan duurzaam bosbeheer. Op die manier groeien er gezonde en aantrekkelijke bossen met een mooi evenwicht tussen de natuurwaarden, de houtopbrengsten en het gebruik door wandelaars en andere recreanten. 
  
De Bosgroep Houtland is actief in 21 gemeenten rond Brugge. Iedereen die bos bezit of beheert in deze regio kan lid worden. Het bestuur bestaat uit 8 private eigenaars, de gemeenten Oostkamp en Torhout en de Provincie West-Vlaanderen. Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Albert de Busschere, een private eigenaar uit Jabbeke. De bosgroep beschikt over drie personeelsleden: een coördinator, een administratieve medewerkster en een projectmedewerkster. Daarnaast kan de verenging een beroep doen op een trouwe en enthousiaste groep vrijwilligers.  

De 500 leden van de Bosgroep Houtland beheren samen 33,5 km² bos. Dit is ongeveer een derde van alle bossen in de Provincie. Net 100 eigenaars hebben een bos groter dan 5ha. Meer dan 277 van de leden hebben een bos dat kleiner is dan 1ha. Dit laatste illustreert dat de bossen in Vlaanderen erg versnipperd zijn en aldus het belang van een bosgroep om het beheer te groeperen. 

Concreet kunnen de leden bij de bosgroep terecht voor advies, voor de opmaak van beheerplannen en voor hulp bij de aanvraag van kapvergunningen en subsidies. De Bosgroep organiseert ook beheerwerken, houtverkopen en allerlei vormingsactiviteiten zoals cursussen, excursies en geleide wandelingen. Zo veel mogelijk van de diensten zijn gratis en altijd vrijblijvend.   

In Vlaanderen zijn er momenteel 11 bosgroepen actief. Elke boseigenaar kan bij een bosgroep terecht. De Vlaamse bosgroepen vertegenwoordigen samen meer dan 12.000 leden met een gezamenlijke oppervlakte bos van 55.000 hectare. Dat maakt van de bosgroepen één van de belangrijkste spelers inzake bosbeheer in Vlaanderen. Via een initiatief als de bosgroepen geeft de overheid aan de burger zelf een verantwoordelijkheid. De overheid zorgt alleen voor de gevraagde omkadering. De Vlaamse bosgroepen worden daarom herhaaldelijk genoemd als voorbeeld van goed overheidsbeleid. Dit levert een maximum aan resultaat met een minimum aan kosten.    Meer info: www.bosgroepen.be