Provincie West-Vlaanderen licht plannen voor onthaalpunt en jaagpad Damse Vaart (Brugge) toe via infomarkt voor buurtbewoners

19/06/2018

Omwonenden en andere burgers kunnen er de plannen bekijken en eventuele opmerkingen geven tijdens de periode van het openbaar onderzoek. 

Het jaagpad langs de Damse Vaart werd geselecteerd als fietssnelweg. Daarom zal de Provincie werken uitvoeren om het aan te passen. Bovendien zal ze een onthaalpunt voorzien aan het provinciedomein Damse Vaart en de wordt het jaagpad vanaf de Noorweegse Kaai tot aan de Fortbekeweg heraangelegd.
Inrichtingsplan voor de omgeving

Voor het geheel van de werken werd samen met de stad en Vlaanderen een inrichtingsplan opgemaakt. Dat voorziet ook in een aansluiting op de Damse Vaart Zuid, via de Dam. Daar zijn momenteel al werken gestart door de stad, die verder afgewerkt worden door de Provincie, in combinatie met de aanleg van het onthaalpunt.


Precieze omschrijving van het onthaalpunt
Hoewel de Damse Vaart voor fietsers start aan de Dampoort en de Brugse Vesten, bevindt een deel van het provinciedomein zich ter hoogte van de Dam en het kruispunt met de Jules Van Praetstraat.
Vandaar de keuze om aan het kruispunt een onthaalpunt voor het provinciedomein in te richten. Door het jaagpad af te buigen - en haaks en veiliger aan te sluiten op de Jules van Praetstraat - ontstaat een groen pleintje dat kan dienen om even te verpozen of om zich te oriƫnteren voor een fietstocht langs de Damse Vaart of de ruimere Zwinstreek. Er komen ook zitbanken en een informatiezuil.

De Dam en het onthaalpunt blijven een echt knooppunt van fiets- en autoverkeer.  Ook de Boot Damme-Brugge, de Lamme Goedzak, maakt gebruikt van deze omgeving. In samenwerking met de stad Brugge werd daarom voorzien in busparking voor de boot aan de Damse Vaart Zuid en wordt voor de voetgangers extra ruimte voorzien op de gronddam om het onthaalpunt veilig te kunnen verlaten om gebruik te kunnen maken van het interne trage wegennet van de stad.


Omschrijving werken heraanleg jaagpad tussen de Noorweegse Kaai en de Fortbekeweg
Het wegdek van het jaagpad is in slechte staat. Doorheen de jaren werden bij herstellingen telkens nieuwe stukken asfalt bovenop de reeds bestaande laag asfalt aangevuld.
Omwille van de selectie van het jaagpad als fietssnelweg, waarbij fietscomfort voorop staat, wordt het volledige jaagpad tussen de Dam en de Fortbekeweg heraangelegd in asfalt.

Omdat het jaagpad in Brugge ook gebruikt wordt voor de bewoners van de aanpalende woningen, worden langs het jaagpad ook parallelle uitwijkstroken voorzien in betongrasdallen.


Kostprijs en verloop werken
De kostprijs voor het provinciebestuur worden geraamd op 630.000 euro, inclusief btw. De werken zullen in 2 fases verlopen.

Begin 2019 wordt het jaagpad vanaf de Noorweegse Kaai heraangelegd, samen met werken voor elektrische leidingen die uitgevoerd worden door Elia. Daarna wordt het onthaalpunt gerealiseerd en wordt een wandel- en fietsverbinding op de Dam aangelegd.
Voor de precieze timing is de Provincie afhankelijk van Elia.

Tegen eind 2019 zouden alle werken afgerond moeten zijn.


Openbaar onderzoek
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, dat in augustus zal starten, kan iedereen het dossier inkijken en opmerkingen en adviezen doorgeven.
Meer info over hoe de plannen in te kijken en hoe opmerkingen doorgegeven kunnen worden, is op de website  www.west-vlaanderen.be/domeinen/damsevaart terug te vinden.
Als bijlage schetsen van hoe het onthaalpunt en het jaagpad er kunnen uitzien.