Vijzelgemaal wordt geplaatst op vaart in Snaaskerke - Gistel

27/06/2018


In december 2017 is de Provincie West-Vlaanderen gestart met de bouw van een noodpompgemaal op de vaart in Snaaskerke. Op woensdag 27 juni wordt de vijzel in het pompgemaal geplaatst.

Pompgemaal op de vaart in Snaaskerke
Het rioleringsstelsel in Snaaskerke, dat het regenwater van Gistel afvoert naar Oostende, staat bij hoge waterstanden onder druk. Een bufferbekken en de bouw van een pompgemaal met vijzel moet hiervoor een oplossing bieden. De vijzelpomp kan zo’n 500 liter per seconde in het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort overpompen.

Kostprijs en timing
De werken worden geraamd op zo’n 480.000 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Ze worden uitgevoerd door de firma Vanlerberghe uit Diksmuide. De vijzel zelf wordt geplaatst door onderaannemer Vandezande uit Diksmuide. De werken zullen na de zomer van 2018 afgewerkt zijn.

Groter project
Voor de realisatie van dit project werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Gistel en de Middenkustpolder opgemaakt. De werken vormen één geheel met de rioleringswerken in de dorpskern van Snaaskerke, die worden uitgevoerd door de stad Gistel.