Provincie zoekt alternatieve watervoorraden: put 'de Kluiten' (Oudenburg) open voor captatie

23/07/2018
De Provincie West-Vlaanderen zoekt, samen met verschillende partners, alternatieve watervoorraden voor landbouwers.
Door de aanhoudende droogte werd afgelopen week een captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uitgeroepen. Daardoor is het voor veel landbouwers niet evident om zich van water te bevoorraden. 

Put ‘de Kluiten’
Een eerste overeenkomst werd gesloten voor put ‘de Kluiten’ in Roksem (Oudenburg). Daar mogen landbouwers vanaf vandaag water capteren.
Deze waterput is privaat eigendom. Er kan 32.000 m³ water gecapteerd worden. Na overleg met de Provincie West-Vlaanderen was de eigenaar bereid het reservoir open te stellen. Een besluit van de gouverneur maakte de openstelling mogelijk. 
Wie water wil capteren uit put ‘de Kluiten’ dient daarvoor toestemming te vragen bij de Middenkustpolder. Die staat in voor de coördinatie en de praktische organisatie.

Voorwaarden
In de zoektocht naar alternatieve watervoorraden, komen vooral grote plassen en vijvers in beeld. Al moet een put wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen: de waterkwaliteit moet goed zijn, de put moet vlot bereikbaar zijn en mag niet onder een speciaal beschermingsstatuut liggen.
Meer informatie over het captatieverbod en andere maatregelen is terug te vinden op de website https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.