Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Hanebeek in Zonnebeke

29/08/2018
Op woensdag 22 augustus openen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zonnebeke het gecontroleerd overstromingsgebied op de Hanebeek in Zonnebeke. 
Het gebied werd aangelegd om de wijk Boudewijnpark beter te beschermen tegen wateroverlast. Dwars op de vallei van de beek werd een berm aangelegd en op de beek werd een debietbegrenzer geïnstalleerd.
Bij een hevige regenbui wordt het teveel aan water, dat uit de richting van de Grote Molenstraat komt, tijdelijk gestockeerd. Er kan een hoeveelheid van 16.000 m┬│ gebufferd worden. Wanneer de bui voorbij is, wordt het regenwater vertraagd afgevoerd richting de bestaande inbuizing onder het Boudewijnpark.
Kostprijs en termijn
De werken gingen van start in februari 2018 en werden uitgevoerd door de firma Desot nv uit Boezinge.
 De uitvoering kostte in totaal 157.300 euro, inclusief btw.
Voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied was de verwerving van extra grond noodzakelijk. De Provincie kocht de nodige gronden (25,92 a) aan voor een bedrag van 82.515,68 euro.

Wateroverlast in het verleden
De Hanebeek zorgde in het verleden geregeld voor wateroverlast. Bij hevige regen kwamen de laaggelegen woningen in de wijk Boudewijnpark onder water te staan. Na de watersnood in 2012 stelde de Provincie een meerjarenprogramma (2014-2019) op. De aanleg van een berm met een debietbegrenzer op de Hanebeek werd daar toen in voorzien. In juli 2014 werd de waterloop een provinciale bevoegdheid en werden de onderhandelingen over de werving van de gronden opgestart.
Het project is nu gerealiseerd. Het gecontroleerd overstromingsgebied vermindert niet enkel het overstromingsrisico in de wijk Boudewijnpark zelf maar ook in de verder stroomafwaarts gelegen woonkern Sint-Juliaan in Langemark.

Totale investeringen in waterlopen
Sinds 2012 investeerde de Provincie in totaal 6,675 miljoen euro aan 17 projecten die extra bufferruimte voorzien, onder meer in Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Kuurne, Meulebeke, Ardooie, Staden, Moorslede, Lichtervelde en Ieper.

www.west-vlaanderen.be/waterbeheer