Opening nieuw fietspad langs Sijselestraat in Beernem

08/09/2018
Op zaterdag 8 september openen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Beernem het nieuwe fietspad langs de Sijselestraat in Beernem.
Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m breed over een afstand van 2,1 km, tussen de Zomerstraat-West en de Danegemstraat in Beernem.
 Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor de dagelijkse verplaatsingen en verbindt de dorpskernen van Sijsele (Damme) en Oedelem (Beernem) met elkaar.
Daarnaast zijn er nieuwe rioleringen aangelegd langs de Sijselestraat en in de wijk Egypte in Beernem.


Kostprijs en termijn
De totaalkost bedraagt 2.635.402,81 euro inclusief btw, waarvan 531.400,65 euro ten laste van de Provincie (aanleg fietspad). Het Vlaamse Gewest subsidieert hiervan 40 % via het Fietsfonds.
De gemeente Beernem neemt 1.335.734,88 euro voor haar rekening (heraanleg rijweg en aanleg riolering), Aquafin draagt 324.294,55 euro bij, watermaatschappij Farys betaalt 436.878,71 euro en stad Damme 7.094 euro.
De werken gingen van start begin augustus 2016, voor de uitvoering ervan werden 255 werkdagen gerekend.


Detail van de werken
De opdracht omvatte het openbreken van verhardingen, het rooien van bestaande planten, het aanleggen van bestratingen, trottoirs, opritten, veiligheidsstroken, parkeerstroken en het dubbelrichtingsfietspad, het plaatsen van de signalisatieborden en het afwerken met groenvoorzieningen.http://www.west-vlaanderen.be/mobiliteit