Sint-Salvatorskathedraal na 30 jaar volledig gerestaureerd - Brugge

25/09/2018
Op dinsdag 25 september stelt de Provincie West-Vlaanderen, na een restauratieperiode van 30 jaar, de volledig gerestaureerde Sint-Salvatorskathedraal in Brugge voor.
In 1987 ging de voorbereidende fase van de werken van start met onder andere de instandhoudingswerken van de toren en de buitenrestauratie van de kathedraal. Eind 2010 werd gestart met de binnenrestauratie van de kathedraal.
De vereniging van architecten Vermeersch, Dugardyn en Viérin uit Brugge werd door de Provincie aangesteld als ontwerper voor de volledige restauratie van de kathedraal.
De totale kostprijs van de werken bedraagt zo’n 30 miljoen euro inclusief btw.
De Provincie West-Vlaanderen coördineerde het project en staat in voor de volledige kost. De Vlaamse Overheid kent een subsidie van 60 % toe voor de buiten- en binnenrestauratie.


Voorbereidende fase en buitenrestauratie (1987-2013)
In 1987 werd gestart met de instandhoudingswerken (stabiliteit en brandbeveiliging) van de toren, inclusief het interieur van de Weekkapel en de Sint-Jacobskapel. Daarna volgde de totale buitenrestauratie en de restauratie van het interieur van de schatkamer van de kathedraal. Deze werken werden in 2008 beëindigd.
De werken aan de elektriciteit en beveiliging werden uitgevoerd in 2012-2013.
De totale kostprijs voor de voorbereidende fase en de buitenrestauratie samen bedraagt 19.728.599,27 euro inclusief btw.


Binnenrestauratie Sint-Salvatorskathedraal in drie delen
Om de werking van de kathedraal tijdens de binnenrestauratie zo goed mogelijk te kunnen verzekeren, werd de kathedraal in drie grote delen opgesplitst. De delen omvatten 6 loten (lot 1: ruwbouw en schilderwerken, lot 2: polychromie, lot 3: stenen meubilair, lot 4: houten meubilair, lot 5: metalen vaste inrichting, lot 6: gebrandschilderde ramen).
Deel 1, het schip en de zijbeuken, werd aanbesteed in 2010 en uitgevoerd in 2011, 2012 en 2013.
Het tweede deel bestond uit de viering, het hoogkoor, het zuidelijk transept en de sacristie. De pleister- en schilderwerken en de restauratie van de gebrandschilderde ramen werden uitgevoerd tussen 2014 en 2017; de werken aan het stenen en houten meubilair in 2017.
Deel 3 omvatte het noordelijk transept, de kooromgang en de kranskapellen met onder andere werken aan de polychromie, de metalen inrichting en het stenen en houten meubilair. Er waren twee vooronderzoeken nodig, namelijk voor de houten wapenborden in het hoogkoor en voor het gebrandschilderd glasraam in de Sint-Barbarakapel. De laatste restauraties aan het interieur werden eind 2017 afgerond.
De totale kostprijs voor de binnenrestauratie bedraagt 7.911.788,72 euro inclusief btw.


Restauratie van de orgels
In 2010 besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om het gecombineerde orgel op het doksaal te scheiden: het Klais-orgel op het huidige doksaal blijft behouden, het Van Eynde-orgel wordt gemonteerd op een nieuw doksaal ter hoogte van de kooromgang in het zuidelijk transept. De bouw van het nieuwe doksaal werd in 2017 gerealiseerd.
De kostprijs voor de restauratie van beide orgels wordt geraamd op 2.296.488,04 euro inclusief btw.


‘Open Kathedraal’ in oktober
Ter gelegenheid van de voltooiing van deze uitgebreide restauratiewerken organiseert het Bisdom Brugge in oktober ‘Open Kathedraal’: een reeks concerten, vieringen en rondleidingen om de gerestaureerde kathedraal in de kijker te zetten.
Het volledige programma van ‘Open Kathedraal’ is op de website www.openkathedraal.be terug te vinden.