Bouw innovatieve dakserre Agrotopia kan starten!

28/09/2018
De Provincie West-Vlaanderen en Inagro zijn verheugd dat de gerechtelijke procedures die het voorbije half jaar de start van de bouwwerken verhinderden eenzijdig zijn ingetrokken. De laatste hinderpaal is nu van de baan. Eerstdaags komen bouwteam en ontwerpteam samen om de bouwwerken nog voor het einde van dit jaar te kunnen starten. 


Een half jaar vertraging
Een aannemer die zich benadeeld voelde, tekende dit voorjaar verzet aan tegen de gunningsbeslissing bij de toewijzing van het bouwproject ‘Agrotopia’. Alle juridische procedures werden nu eenzijdig door die aannemer ingetrokken. Dit heeft de bouwwerken met 7 maanden vertraagd. Eerstdaags zal Inagro het bouwteam en het ontwerpteam samenbrengen om nog voor het einde van dit jaar de voorbereidende werken te kunnen opstarten.
 

Belangrijk project voor de sector
‘Agrotopia’ is een project van Inagro en REO Veiling om innovatieve technologieën in de landbouw uit te testen. De dakserre op de kistenloods van de veiling moet een motor zijn voor duurzame innovatie in de groentesector, een economisch belangrijke sector in West-Vlaanderen. De locatie is bovendien een sterke troef in de communicatie over de hedendaagse tuinbouw als een betrouwbare producent van lekker, vers, hoogkwalitatief, veilig en duurzaam voedsel. “Dit ambitieuze project is dan ook veel meer dan louter een nieuwe serre voor het provinciale onderzoekscentrum Inagro”, aldus de gedeputeerde.
 
Tuinders, universiteiten, REO Veiling, diverse innovatieve bedrijven, MIROM en Stad Roeselare werkten mee aan de technische invulling en de visuele en publieke inrichting. “We betrokken ook het bouwteam en de diensten van de Vlaamse Bouwmeester”, klinkt het. Diverse overheden financieren het project. Naast het provinciebestuur en Inagro investeren ook Veiling Reo, Vlaanderen en Europa via diverse projecten in de bouw van de onderzoeks- en demonstratieserre.
 
Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is.  Met vragen over dit dossier kunt u bij mij terecht.