Provincie verdeelt 34.664 euro aan subsidies over 3 coöperaties in land- en tuinbouwsector

28/09/2018
Drie coöperaties in de land- en tuinbouwsector ontvangen in totaal 34.664,82 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen. Dat besliste de deputatie van de Provincie in haar zitting van donderdag 27 september 2018.
De ondersteuning past binnen het provinciaal reglement ‘Coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector’.


Drie goedgekeurde projecten
12.500 euro steun gaat naar het project ‘Coöperatie met communicatie’ van telersverening Ingro uit Roeselare. Via dit project wil Ingro de betrokkenheid naar de leden toe verhogen en nieuwe leden aantrekken.
Zuivelbedrijf Milcobel ontvangt ook 12.500 euro steun voor het project ‘Milcobel verkort de schakels in de keten en brengt de consument dichter bij de melkveehouder!’. Dit project zal onder andere op basis van het profiel van leden-leveranciers consumentenkazen ontwikkelen.
De Stadsboerderij Kortrijk kan rekenen op een subsidie van 9.664,82 euro voor het project ‘Fruit op het werk 2.0’. Hiermee wil ze deze bedrijfstak via vooronderzoek versterken.


Provinciaal reglement
Met dit reglement wil de Provincie coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector versterken. Per goedgekeurde aanvraag is er een maximumbedrag van 12.500 euro voorzien.
Projecten die als doel hebben:
- coaching van de bestuursleden/het management
- het versterken van de betrokkenheid van leden bij de eigen coöperatie
- het vergroten van het ledenaantal
- zich als coöperatie in de markt zetten bij het doelpubliek/de consument
komen in aanmerking.


Volgende indienronde
Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tot en met maandag 15 april 2019:
- via mail naar beleidskerneconomie@west-vlaanderen.be 
- op volgend adres: Beleidskern Economie, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn op de website terug te vinden.
www.west-vlaanderen.be/land-en-tuinbouwsubsidie