Plaatsing van zonnepanelen op site Inagro in Beitem - Roeselare

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor het plaatsen van zonnepanelen op de site van Inagro in Roeselare goed.
De zonnepanelen zijn voorzien op verschillende daken op de site en dienen om te besparen op het algemeen gebruik van Inagro. Ze zouden voor een opbrengst van ongeveer 125.000 kWh zorgen, wat overeenkomt met zo’n 10 % van hun verbruik. Op die manier wil Inagro de klimaatdoelstellingen die ze zich gesteld heeft, behalen.
Met haar klimaatdoelstellingen engageert Inagro zich om haar CO2-uitstoot met 30 % te reduceren tegen 2030.


Beschrijving van de geplande werken
De opdracht omvat diverse aanpassingswerken aan de elektriciteitscabine, het voorzien van analytische monitoring en een groene stroommeter, de nodige bekabeling en het aansluiten en plaatsen van de zonnepanelen met de noodzakelijke omvormers en een ontkoppelingskast.


Kostprijs en termijn
De Provincie West-Vlaanderen voorziet in totaal 150.000 euro, exclusief btw, voor de levering en plaatsing van de zonnepanelen.
Voor de uitvoering worden 200 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor 2019.