Regenbeek stroomt mogelijks opnieuw door provinciedomein Sterrebos - Roeselare

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad de aanvraag van de NV Aquafin om werken uit de voeren in provinciedomein Sterrebos in Roeselare goed.
Deze moeten ervoor zorgen dat de Regenbeek terug door het domein kan stromen.


Omschrijving werken
Stroomopwaarts aan provinciedomein Sterrebos plant de NV Aquafin de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Daardoor zal het niet langer nodig zijn dat de Regenbeek in het rioolstelsel wordt geleid en kan de beek terug door domein Sterrebos stromen.
Tijdens de werken zullen een aantal technische ingrepen op en rond het domein gebeuren. De NV Aquafin zal ten zuiden van het domein een ondergrondse collector voor afvalwater plaatsen, in het domein wordt een inbuizing voorzien en er komen een aantal werfzones om te graven.


Waterbuffer
Dankzij deze aanpassingen zal domein Sterrebos kunnen optreden als waterbuffer in tijden van watersnood. Om dat mogelijk te maken zal de Provincie bijkomend enkele ongebruikte grachten opschonen zodat deze in de toekomst hiervoor dienst kunnen doen.


Kostprijs
Alle werken worden uitgevoerd en bekostigd door de NV Aquafin. De Provincie West-Vlaanderen neemt enkel het opschonen van de in onbruik geraakte grachten voor haar rekening.