Provinciedomein Koolhofput wordt heringericht - Oostduinkerke - Nieuwpoort

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de herinrichting van het provinciedomein Koolhofput (Oostduinkerke - Nieuwpoort) goed.
Met de herinrichting wil de Provincie het domein integraal toegankelijk maken met extra aandacht voor de beleving van wandelaars, jongeren, gezinnen, sporters enz. en het domein beter afstemmen met omliggende voorzieningen, zoals de groene fietsgordel rond Nieuwpoort en de Frontzate, de voormalige spoorwegbedding tussen Diksmuide en Nieuwpoort.


Omschrijving van de geplande werken
Rond de put worden halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangersbruggen gecreƫerd. Daarnaast wordt er dichtbij de huidige parking een extra steiger voor mindervaliden voorzien.
De oeverzones worden natuurvriendelijk ingericht zodat rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die manier ontstaan natuurlijke paaiplaatsen voor vissen en amfibieƫn.
Vlakbij de put komt er een vogelkijkwand, zodat natuurliefhebbers en -fotografen comfortabel de water- en weidevogels kunnen observeren en fotograferen.
Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide wordt de picknickzone uitgebreid en voorzien van nieuwe picknicktafels en fietssteunen.


Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 1.374.224 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor de uitvoering worden 120 werkdagen gerekend. De werken starten in het voorjaar van 2019.


Provinciedomein Koolhofput
Het provinciedomein Koolhofput ligt op de grens van Nieuwpoort en Koksijde. Het grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide en aan de Frontzate.
De Provincie wil van de site een groen scharnierpunt tussen Koksijde en Nieuwpoort-Stad maken. Ook de aansluiting met de Frontzate moet geoptimaliseerd worden.
De herinrichting van het domein is de tweede fase van een reeks werken aan de Koolhofput en de Frontzate. In de eerste fase werd de kanaalbrug op de Frontzate hersteld (2018). De derde fase is voorzien voor 2021, dan wordt de Frontzate aangepakt.