Werken in provinciedomein Bulskampveld - Beernem

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor verschillende werken in het provinciedomein Bulskampveld in Beernem goed.

De wandelpaden van de historische hartvormige wandeling vanaf de parking Drie Koningen en de paden rond het bezoekerscentrum Bulskampveld (kasteel) zijn in slechte staat of onvoldoende breed. De Provincie wil deze laten herstellen en zo het historische karakter van het domein opwaarderen.

Ter hoogte van de ingang van het bezoekerscentrum zal de toegangsweg worden verlaagd zodat hij aansluit op het niveau van de ingang. Hiermee werkt de Provincie verder aan de integrale toegankelijkheid en de uitstraling van het bezoekerscentrum.

Verder wordt er aan hoeve Colpaert een fietsenstalling en een parking met verlichting voor personeel voorzien.
Daarnaast worden er een aantal groenwerken uitgevoerd om het historisch karakter te behouden: de huidige afsluitingen ter bescherming van de waardevolle bomen worden vervangen en er worden nieuwe aanplantingen en verfraaiingswerken gedaan.


Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 608.428 euro, inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
 Voor de uitvoering worden 120 werkdagen gerekend. De werken starten in het voorjaar van 2019.

Provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld
In 1970 kocht de Provincie het domein Lippensgoed-Bulskampveld (201 ha) in Beernem. Het domein - met kasteel en bijhorende hoeven - werd ingericht als provinciedomein en in 1972 opengesteld voor het publiek. De totale oppervlakte van het domein werd in de loop van de jaren uitgebreid tot 232 ha.