Aanleg fietspad langs Rembertstraat - Zedelgem

27/09/2018
Op donderdag 27 september keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Rembertstraat in Zedelgem goed.
Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m over een afstand van 1,3 km, tussen de Boutensdreef in Torhout en de bebouwde kom richting Veldegem (Zedelgem).
De aanleg van het fietspad is gekoppeld aan de realisatie van een gescheiden rioleringstelsel en de heraanleg van de rijweg in de Rembertstraat.


Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2.579.503 euro inclusief btw, waarvan 577.907 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen (aanleg fietspad). Voor de kosten van het fietspad zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % gevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.
De gemeente Zedelgem neemt 610.260 euro voor haar rekening (heraanleg rijweg en aanleg riolering). Aquafin/De Watergroep draagt 701.644 euro bij.
 De Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) voorziet een subsidie van 689.690 euro via het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds).
Voor de uitvoering worden 120 werkdagen gerekend. De werken starten in het voorjaar van 2019.