Provincie legt fietspad aan langs Egemstraat - Pittem

25/10/2018
Op donderdag 25 oktober gaf de provincieraad goedkeuring voor de aanleg van een fietspad langs de Egemstraat in Pittem.
Er komen fietspaden langs beide kanten van de weg. Die zullen elk 2,11 kilometer lang zijn en zullen de centra van Pittem en Egem verbinden. De NV Aquafin trekt het project en zal ook de Egemstraat herinrichten en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel.


Kostprijs en timing
De werken starten in het voorjaar van 2019 en zullen 290 werkdagen duren. De kostprijs voor de werken wordt geraamd op 3.483.141,80 euro, exclusief btw. 
De Provincie West-Vlaanderen staat in voor de kosten voor de aanleg van het fietspad, zijnde 1.043.737,65 euro. Daarvoor zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % gevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.