Provincie plant uitbreiding provinciedomein Fort van Beieren met ruim 9 ha - Brugge

25/10/2018
Op donderdag 25 oktober keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele percelen grond ter uitbreiding van het provinciedomein Fort van Beieren (Brugge) goed
De percelen hebben een totale oppervlakte van 9 ha 32 a en worden aangekocht om onder andere het bestaande fietspad aan de noordzijde van het provinciedomein te verbreden. De aankoopprijs bedraagt 810.840 euro.


Totale uitbreiding in 2018 bedraagt 26,1 ha
In januari 2018 werd reeds 14 ha grond verworven, in juni 2018 nog eens 2,8 ha. Met deze 9,3 ha grond erbij, komt de uitbreiding van het domein op 26,1 ha. De totale aankoopprijs van de verschillende aankopen bedraagt 2,3 miljoen euro.


Nieuwe hondenlosloopzone en wandelverbinding
Ter hoogte van de ingang van het provinciedomein Fort van Beieren werd afgelopen zomer een hondenlosloopzone ingericht.
 Daarnaast werd een nieuw wandelpad van 3 km voorzien. Het ligt nabij de Fortbekeweg in Koolkerke en verbindt de provinciedomeinen Fort van Beieren en Damse Vaart met elkaar.
De hondenlosloopzone en het wandelpad werden begin oktober geopend.


Toekomstplannen provinciedomein Fort van Beieren
De komende jaren zal de Provincie op de aangekochte percelen het oude landschap geleidelijk aan herstellen: historische paden toegankelijk maken, sporen van verdwenen erfgoed beter zichtbaar maken en onder andere hagen en knotwilgen aanplanten.
 Daarnaast worden verschillende elementen verder uitgewerkt, zoals de uitbreiding van de boomgaard en natuurspeelzones, het uitbouwen van recreatieve voorzieningen en het toegankelijk maken van enkele weides voor spelende kinderen.
De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. De start is voorzien vanaf 2020.


Provinciedomein Fort van Beieren
In 1998 kocht de Provincie het Fort van Beieren, een domein van toen ruim 26 ha tussen de dorpskern van Koolkerke en de Damse Vaart in Brugge. Het domein bestaat uit een aarden fort met binnen- en buitengracht en maakt deel uit van de Staats-Spaanse Linies. Met de aankoop van de percelen in 2018 verdubbelt het provinciedomein in omvang, tot ruim 52 ha.