Herdenkingsmonument voor overleden kinderen in provinciedomein Tillegembos - Brugge

10/10/2018
Sinds oktober is in provinciedomein Tillegembos in Brugge het herdenkingsmonument ‘ONVOLTOOID’ van Els Vermandere te zien.
De beeldengroep werd geplaatst ter nagedachtenis van overleden kinderen en moet troost bieden aan hun familie en vrienden.
Artistiek project
Het kunstwerk werd vervaardigd uit natuursteen en staat rond een oude eik vlakbij de vroegere moestuin van provinciedomein Tillegembos in Brugge. De onafgewerkte beelden stellen de onvoltooide levens van de overleden kinderen voor en laten fragmenten van herinneringen zien.
Door het in een vrij toegankelijk domein te plaatsen, wil de Provincie de ruimere samenleving betrekken en voor verbondenheid zorgen tussen lotgenoten.


Samenwerking
Het kunstwerk is een initiatief van de vzw Ouders Van een Overleden Kind (OVOK) en de werkgroep Wereldlichtjesdag. Elk jaar organiseert deze werkgroep op de eerste zondag van de maand december een avond voor mensen die vroegtijdig afscheid moesten nemen van een kind. Met dit troostmonument willen zij hen een permanente plaats geven waar ze terecht kunnen met hun emoties en gedachten. Voor het monument schreven ze een artistieke opdracht uit. Els Vermandere kwam met haar project ‘ONVOLTOOID’ als laureaat uit de bus.
De Provincie West-Vlaanderen stelde de locatie ter beschikking en droeg bij aan de realisatie, de uitvoering en de landschappelijke integratie van het monument.