400 varkenshouders op lustrumeditie trefdag VarkensAcademie

30/11/2018
Al vijf jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Op vrijdag 30 november kwamen ze voor de vijfde keer samen in Inagro voor de jaarlijkse trefdag. Zo’n 400 deelnemers genoten van het gevarieerde aanbod aan praktische info op maat van hun bedrijf en netwerkmomenten met een hapje en drankje.
In september 2018 deed de Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen de varkenssector schrikken. Meteen was de invloed op de prijzen voelbaar. Sindsdien wachten varkenshouders bang af wat de toekomst zal brengen. De varkenssector blijft broos en kwetsbaar, maar de varkenshouders geven zich nog niet gewonnen. Dat bewijst hun talrijke opkomst op de vijfde trefdag van de VarkensAcademie. De West-Vlaamse varkenshouders blijven streven naar continue verbetering op hun bedrijf. Daar droegen de interessante workshops en vlotte netwerkmomenten tijdens de trefdag ongetwijfeld aan bij. 440 deelnemers genoten van een ontspannende en leerrijke dag.
Praktische en technische ondersteuning, al vijf jaar lang
Voor de landbouw en economie is het belang van de West-Vlaamse varkenshouderij en zijn aanverwante sectoren groot. Daarom ontvouwde het provinciebestuur vijf jaar geleden een actieplan dat de sector moet versterken. Sindsdien kunnen varkenshouders rekenen op Inagro voor praktijkgericht advies en persoonlijke begeleiding in hun dagelijkse werking.
Binnen de VarkensAcademie organiseerde het team varkenshouderij van Inagro intussen al 36 studiedagen, goed voor meer dan 900 deelnemers. Daarnaast komen zes groepjes varkenshouders drie tot vier keer per jaar samen om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Via die zogenaamde kenniscoöperaties bereikt Inagro in elk groepje telkens een negental varkenshouders. En voor jonge, startende varkenshouders bestaat een aparte studieclub met twaalf deelnemers. Inagro is ook partner of coördinator in verschillende onderzoeksprojecten rond diverse belangrijke thema’s in de varkenshouderij. 
In 2014 werd de eerste trefdag van de VarkensAcademie georganiseerd. Die was meteen goed voor 319 deelnemers. In 2017 en 2018 tekenden meer dan 400 varkenshouders present. De combinatie van leren en netwerken blijkt een succesvolle formule.


Problemen bewust analyseren
Dierenarts Mark Roozen (NUVAN), medeauteur van de succesvolle praktijkgids “Varkenssignalen bij vleesvarkens”, opende de lustrumeditie van de trefdag. In zijn plenaire uiteenzetting "Toekomstgericht produceren door bewust te handelen" leerde hij varkenshouders om bewuster om te gaan met dierproblemen in de stal. 
Varkenshouders trekken vaak te snel conclusies en vergeten zo de echte oorzaak van de problemen te zoeken. Met een aantal sprekende voorbeelden en handige tips om bewuster waar te nemen en planmatig te werken, kunnen varkenshouders problemen die mogelijks al een langere tijd spelen voortaan doelgerichter oplossen.


Dergezondheid, biggenvoeding, technische cijfers en duurzame energie
Traditiegetrouw konden de varkenshouders in de namiddag kiezen tussen zes workshops. Daarin was er aandacht voor diergezondheid, biggenvoeding, duurzame energie en technische cijfers. Kaat Goris (Cargill) toonde nog maar eens het belang aan van voeding van biggen in de kraamstal. Thomas Vraeghe (Provet) en Tamara Vandersmissen (DGZ) legden uitvoerig de pro’s en contra’s uit van autovaccinatie. 
Sander Cleuren en Jurgen Swennen van IVB brachten verduidelijking in de slachtgegevens, terwijl Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond) het belang aantoonde van een bedrijfseconomische boekhouding. Vanuit Acerta lichtte Olaf Deweerdt toe wat een werknemer kost en waarop varkenshouders moeten letten bij de tewerkstelling. Inagro-medewerkers Willem Boeve en Tim Bockstael gingen dieper in op energie in de varkenshouderij. Ze gaven praktische tips rond energiebesparing en -productie.


Wat brengt 2019?
Ook in 2019 biedt de VarkensAcademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen. In het gevulde programma zijn tal van studiebijeenkomsten terug te vinden rond verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan drinkwaterkwaliteit, eigen voedersamenstelling, bioveiligheid en quarantaine, technische prestaties en gezonde en veilige werkomgeving. Daarnaast kunnen varkenshouders zich nog altijd aansluiten bij de kenniscoöperaties of deelnemen aan onderzoeksprojecten.
Inagro vult het aanbod van de VarkensAcademie in de loop van het jaar nog verder aan. Varkenshouders die op de hoogte wil blijven, kunnen zich gratis registreren voor de nieuwsbrief via de website van Inagro. De Provincie West-Vlaanderen en Inagro hopen de West-Vlaamse varkenshouders volgend jaar opnieuw talrijk te mogen verwelkomen op de zesde trefdag van de Varkensacademie op vrijdag 29 november 2019.


Presentaties trefdag:
http://leden.inagro.be/varkensacademie#derdetrefdagpresentaties