Nieuwe provincieraadsleden en gedeputeerden leggen eed af

06/12/2018
Op donderdag 6 december werd de nieuwe provincieraad ge├»nstalleerd. 
Na het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden, legden 36 personen de eed als provincieraadslid af. 10 personen voor CD&V, 7 voor N-VA, 5 voor sp.a, 5 voor Open Vld, 5 voor Vlaams Belang en 4 voor Groen.
Daarna werd de nieuwe voorzitter van de provincieraad, Christof Dejaegher, ge├»nstalleerd en legden Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe de eed af als gedeputeerde. 
Bart Naeyaert (CD&V) is eerste gedeputeerde en neemt volgende bevoegdheden op:
 - bestuurlijke organisatie
-  plattelandsbeleid
 - landbouw en visserij
 - integraal waterbeleid
 - omgevingsvergunningen
 - erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 Hij is ook woordvoerder van de deputatie.

Jean de Bethune (CD&V) is tweede gedeputeerde en is bevoegd voor de materies:
 - economie
 - woonbeleid
 - ondersteuning hoger onderwijs
 - externe relaties en Noord-Zuid-beleid
 - algemene financiering en budget
 - beleidsondersteunende dataverzameling
 - streekontwikkeling

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), de derde gedeputeerde heeft als bevoegdheden:
 - toerisme en recreatie
 - onderwijs
 - bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven
 - erfgoed
 - ruimtelijke ordening
 - algemene en ondersteunende dienstverlening
 - personeel

Jurgen Vanlerberghe (sp.a) is vierde gedeputeerde en is bevoegd voor:
 - milieu, natuur en landschap
 - informatietechnologie
 - mobiliteit
 - landinrichting