Provincie blijft investeren in kasteeldomein d Aertrycke - Torhout

08/02/2019
Het kasteeldomein d'Aertrycke heeft er een attractie bij. De historische ijskelder, links bij het binnenkomen van het domein vanaf de parking aan de Zeeweg, werd in enkele maanden volledig heropgebouwd. Dat is goed nieuws voor de vleermuizen, want die krijgen dankzij de restauratie een heus winterhotel cadeau.

De ijskelder bevindt zich in het mooie kasteelpark dat ontworpen werd door Louis Fuchs, een van de bekendste tuinarchitecten van de 19de eeuw. De kelder werd in 1889 gebouwd, 130 jaar geleden.

"Intussen bleven enkel nog de funderingen over", zegt Torhoutenaar Bart Naeyaert, die als eerste gedeputeerde mee de investeringen in het provinciale kasteeldomein opvolgt. "Ze waren gedeeltelijk bedekt met aarde en bijna niet meer waar te nemen. In welke omstandigheden de ijskelder teloorgegaan is, weten we niet. Toen er nog geen elektrische toestellen bestonden, was natuurijs de aangewezen manier om producten koel te bewaren. Daartoe werd in de winter flink wat ijs uit de kasteelvijver gehaald en in de ijskelder ondergebracht."

"Na het nodige studiewerk over de constructie van dergelijke ijskelders en het raadplegen van vleermuisspecialisten heeft de provinciale groendienst het ontwerp voor de restauratie uitgetekend. Aannemer Miguel Lievens uit Wijnendale voerde de opdracht uit. Hij is ervaren in het restaureren en renoveren van historische bouwwerken. Hij startte de werkzaamheden in oktober 2018 en voltooide ze net vóór Nieuwjaar. Er kwamen oude bouwtechnieken aan te pas om de koepelvormige constructie te realiseren. Het schrijnwerk om de gerestaureerde ijskelder af werken, werd daarna uitgevoerd door de groendienst."


Hoge luchtvochtigheid
Aangezien vleermuizen een beschermde diersoort zijn, zegde het Agentschap Natuur en Bos een subsidie toe die 80% van de kosten van het project dekt. De totale investeringskost bedroeg om en bij de 50.000 euro, maar loont zeker voor de vleermuizen de moeite. Voor die dieren is het van belang dat ze in hun nieuwe verblijf een stabiel klimaat aantreffen met een minimale luchtstroming. Een hoog percentage van relatieve luchtvochtigheid is noodzakelijk. Te droge ijskelders zijn niet vleermuisvriendelijk.

"Het geheel bestaat uit een gang met twee deuren", aldus Bart Naeyaert. "Met erboven een laag aarde van minstens een halve meter om opwarming bij zonneschijn en afkoeling bij barre temperaturen te voorkomen. Ook hebben de vleermuizen voldoende schuilmogelijkheden nodig in de vorm van spleten tussen de bakstenen."
Krant van West-Vlaanderen, vrijdag 8 februari 2019, pg 11, Johan Sabbe