CVBB biedt landbouwers de vertrouwde hulp bij bemesting

15/02/2019
Eind volgende week loopt het openbaar onderzoek naar het zesde mestactieprogramma af. Wie er de ontwerptekst van MAP6 op nagelezen heeft, weet dat onafhankelijke begeleiding van landbouwers belangrijk blijft. Aan de formule van individuele bedrijfsbegeleiding door medewerkers van het coördinatiecentrum CVBB wijzigt niets. Op basis van bodemstalen sturen de CVBB-adviseurs de bemestingspraktijk van een landbouwer bij om tot een goeie opbrengst en kwaliteit van het gewas te komen en tezelfdertijd het nitraatresidu in de bodem laag te houden. Ook met vragen over regelgeving kunnen boeren en tuinders bij hen terecht.

Gelet op de ontwerptekst van het zesde mestactieprogramma staat het mestbeleid op het punt om sterk te wijzigen. Wat in 2019 wel hetzelfde blijft, is dat CVBB-adviseurs opnieuw op pad gaan met bemestingsadviezen voor land- en tuinbouwers. Zij helpen hen de milieurisico's van bemesting juist in te schatten en er de nodige maatregelen aan vast te knopen.

Bedrijfsbegeleiding door CVBB wordt op de oude manier voortgezet in 2019. Landbouwbedrijven die voor de eerste maal inschrijven voor begeleiding kunnen zonder bijkomende voorwaarden deelnemen. Wie eerder reeds begeleiding genoot, moet een nitraatresidustaal met slecht resultaat kunnen voorleggen. De formule wijzigt niet en bestaat uit een pakket begeleiding van 350 euro, waarvan de overheid 300 euro subsidieert. Een land- of tuinbouwer betaalt zelf slechts 50 euro en de btw (6%) op het totale bedrag.

De hulp van de experten van CVBB lijkt vooral aangewezen voor landbouwers die worstelen met hoge nitraatresidu's op het einde van het seizoen en de oorzaak niet kennen. Ook landbouwers die de bemesting willen bijsturen om via staalnamen een vrijstelling als focusbedrijf aan te vragen, komen perfect in aanmerking. Het coördinatiecentrum belooft degelijk advies, in klare taal, op maat van het landbouwbedrijf in kwestie.

De begeleiding blijft niet beperkt tot bemestingsadviezen voor stikstof en fosfor, ook advies voor de andere voedingselementen komt aanbod. Verder beantwoordt de adviseur vragen over bemestingstechnieken, toedieningstijdstip van de verschillende meststoffen en bodemvruchtbaarheid in het algemeen. Daarnaast is er ruimte voor vragen over andere regelgeving toepasbaar op jouw bedrijf. De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en hun meewerkende partners.

Meer info & aanvraagformulier bedrijfsbegeleiding:  CVBB


VILT, vrijdag 15 februari 2019