Provincie plant uitbreiding provinciedomein Tillegembos met 3 ha - Brugge

28/02/2019
Op donderdag 28 februari keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele percelen grond ter uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos in Brugge goed.

De percelen hebben een totale oppervlakte van 2 ha 99 a 54 ca en grenzen aan het provinciedomein Tillegembos langs de Chartreuzeweg, vlakbij de fietsersbrug over de expressweg N31.

De totale aankoopprijs bedraagt 160.333,16 euro. Met deze aankoop wil de Provincie een verbinding maken met de Chartreuzeweg in Sint-Michiels. De percelen zullen ingericht worden met een natuurlijke combinatie van poelen, grasland en bos. De Provincie wil een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen door op de percelen minimaal 1 ha bos te realiseren.
Provinciedomein Tillegembos

Het Tillegembos grenst aan de Brugse agglomeratie en is het oudste provinciedomein van West-Vlaanderen. In 1963 werden de eerste 44 ha aangekocht. Door deze aankoop vergroot het domein naar 141 ha.

Het Tillegembos maakt deel uit van de Kasteelbossen. Dit zijn de bossen ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van Zedelgem, Jabbeke en Brugge.

Meer info Provinciedomein Tillegembos