Provincie start met herinrichting provinciedomein Koolhofput - Oostduinkerke/Nieuwpoort

28/02/2019
Op donderdag 28 februari is de Provincie gestart met de voorbereidende rooiingswerken in functie van de herinrichting van provinciedomein Koolhofput in Oostduinkerke/Nieuwpoort.
De eigenlijke herinrichtingswerken van het domein zullen van start gaan begin juni 2019. Met de herinrichting wil de Provincie het domein integraal toegankelijk maken en het doen aansluiten met omliggende voorzieningen, zoals de groene fietsgordel rond Nieuwpoort en de Frontzate, de voormalige spoorwegbedding tussen Diksmuide en Nieuwpoort.


Geplande werken
Aan de inkom van het domein komt er een nieuwe rust- en picknickzone. Daarnaast wordt er een extra steiger voor mindervaliden voorzien, dichtbij de huidige parking.
Rond de put worden halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangersbruggen gecreëerd, gescheiden van het fietsverkeer op de Frontzate. Aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide wordt de picknickzone uitgebreid en voorzien van nieuwe picknicktafels en fietssteunen.
Verder worden de oeverzones natuurvriendelijk ingericht zodat rietkragen zich kunnen ontwikkelen. Op die manier ontstaan natuurlijke paaiplaatsen voor vissen en amfibieën.
Vlakbij de put komt er een vogelkijkwand, zodat natuurliefhebbers en -fotografen comfortabel de water- en weidevogels kunnen observeren en fotograferen.


Kostprijs en termijn
De werken voor de volledige herinrichting worden geraamd op 1.726.787 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. Ze worden uitgevoerd door de onderneming Daniël Seru & Zonen uit Veurne. Er wordt een subsidie van 320.000 euro voorzien, omdat de werken deel uitmaken van het Europees project "Vedette". Dit project zet in op een verbetering van biodiversiteit, landschap en beleving van de "Vlaamse Duinen/Dunes de Flandre" tussen Nieuwpoort en Duinkerke.
Voor de uitvoering van de werken worden 120 werkdagen gerekend. Tegen eind dit jaar zouden alle werken afgerond moeten zijn.


Provinciedomein Koolhofput
Het provinciedomein Koolhofput ligt op de grens van Nieuwpoort en Koksijde. Het grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Diksmuide en aan de Frontzate. De Provincie wil van de site een groen scharnierpunt tussen Koksijde en Nieuwpoort-Stad maken. Ook de aansluiting met de Frontzate zal geoptimaliseerd worden.
De herinrichting van het domein is de tweede fase van een reeks werken aan de Koolhofput en de Frontzate. In de eerste fase werd de kanaalbrug op de Frontzate hersteld (2018). De derde fase is voorzien voor 2021, dan wordt de Frontzate aangepakt.