Provincie wil vlottere toegang tot bufferbekken Grote Wallebeek - Kortrijk

28/02/2019
Op donderdag 28 februari keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de aankoop van enkele percelen grond aan de Grote Wallebeek in Kortrijk goed.
De drie percelen moeten zorgen voor een betere toegankelijkheid naar het geplande bufferbekken aan de Grote Wallebeek. De percelen hebben een totale oppervlakte van 1 a 41 ca. De aankoopprijs bedraagt 13.469 euro.


‘Droog’ bufferbekken op de Grote Wallebeek
De Provincie wil een ‘droog’ bufferbekken realiseren op de Grote Wallebeek in Kortrijk. Eind 2016 werden hiervoor al verschillende percelen aangekocht.
Een ‘droog’ bufferbekken wordt minder diep uitgegraven, zodat het bekken meestal droog blijft en er dieren kunnen grazen. Enkel bij hevige neerslag vult het bekken zich tijdelijk. Omdat er een ‘droog’ bufferbekken wordt aangelegd, kunnen de gronden aangewend worden als graasweide voor de dieren van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI), campus tuinbouwschool.


Samenwerking met stad Kortrijk en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Voor de waterbeheersingswerken in de omgeving van ‘het Ei’ en de Grote Wallebeek werkt de Provincie samen met de stad Kortrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gronden worden verworven door de stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie zorgt voor de aankoop van 45 % van de percelen en staat na de aanleg van het bufferbekken in voor het beheer ervan. De stad Kortrijk verwerft 55 % van de percelen en staat in voor de opmaak van het gemeentelijk RUP ‘Grote Wallebeek’ waarbij een bestemmingswijziging voor deze gronden naar ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen’ wordt doorgevoerd.