Provincie plant aanleg fietspaden langs Bissegemstraat - Wevelgem

28/02/2019
Op donderdag 28 februari keurde de provincieraad van West-Vlaanderen het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van fietspaden langs de Bissegemstraat in Wevelgem goed.
Het betreft enkelrichtingsfietspaden van 1,75 m breed, over een afstand van 200 meter, tussen de grens met Kortrijk en de Hugo Verriestlaan/Oude Ieperstraat in Wevelgem.

Ter hoogte van de Bissegemstraat 267 komt een asverschuiving waarna de rijweg ingesnoerd wordt. Dit moet de snelheid van de voertuigen verlagen en het oversteken voor fietsers makkelijker maken. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht als parkeerstrook.

Voorbij de Hugo Verriestlaan, richting het centrum van Gullegem, worden fietssuggestiestroken aangebracht over een afstand van 1,2 km.


Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 378.689 euro inclusief btw, waarvan 81.931 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen. De gemeente Wevelgem co├Ârdineert het project en neemt 296.758 euro voor zijn rekening.

De werken ten laste van de Provincie omvatten onder andere de voorbereidende afbraak- en grondwerken, de aanleg van de fietspaden in asfalt en de inkleuring van de fietssuggestiestroken. Voor de kosten van de fietspaden zal aan het Vlaamse Gewest een tussenkomst van 50 % aangevraagd worden in het kader van het Fietsfonds.

Alle andere weg- en rioleringswerken worden uitgevoerd door de gemeente Wevelgem.
Voor de uitvoering worden 70 kalenderdagen gerekend. De werken starten in het najaar van 2019.