Provincie verleent omgevingsvergunning voor windturbine op bedrijventerrein dArta - Ardooie

28/03/2019
In haar zitting van donderdag 28 maart heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verleend aan nv Aspiravi.
De aanvraag betreft het bouwen van een windturbine bij het diepvriesgroentenbedrijf d'Arta in Ardooie.


Oordeel deputatie en adviezen
Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Het gemeentebestuur van Ardooie bracht een negatief advies uit.

Alle uitgebrachte technische adviezen (directoraat-generaal Luchtvaart, Agentschap Wegen en Verkeer en departement Omgeving) en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zijn unaniem gunstig.

De deputatie volgt het gunstig advies van de POVC die verwijst naar de bundeling van de windturbine en het bedrijventerrein, gelegen bij de kruising van de gewestwegen N37 Roeselare-Tielt en de N50 Brugge-Kortrijk. Door deze inplanting wordt er geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt het bestaande ruimtegebruik geoptimaliseerd.

De omvang van het bedrijventerrein (40 ha) en het feit dat het bedrijf zelf de volledige energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat slechts één turbine kan en mag vergund worden. Er is geen ruimte voor bijkomende windturbines aansluitend in de ruimere omgeving.
De gevraagde turbine wordt centraal op het bedrijventerrein ingeplant, zodat mogelijke effecten grotendeels door het bedrijventerrein opgevangen worden.

Uit het advies van de POVC blijkt dat de hinder en impact goed beheerst kunnen worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning méér dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of méér dan een half uur per dag aan slagschaduw mag ondervinden.