Provincie plant aanleg fietspad langs Reutelbeek - Wervik

28/03/2019
Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad van West-Vlaanderen het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Reutelbeek in Wervik goed.

Het gaat over de tweede fase van de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reutelbeek.
De opdracht bestaat uit de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m, over een afstand van 480 m langs de Reutelbeek, tussen de Lourdesstraat en de N58 in Geluwe (Wervik).

Naast de beek wordt een afsluiting voorzien in robinia houten palen met 4 gladde draden, op minimaal 1 m afstand van het fietspad. De tussenstrook wordt verhard met grasbetontegels en ingezaaid met gras, in het kader van het onderhoud van de Reutelbeek. In de bredere groenzones naast het fietspad worden enkele knoteiken aangeplant. De groenzones worden met een kruidenmengsel ingezaaid.

In een eerste fase (2009) werd, over een afstand van 390 m, een fietspad aangelegd tussen de Reutelbeekstraat en de Lourdesstraat in Geluwe. Het nieuwe fietspad zal hierop aansluiten. Voor de bewoners van de wijken tussen de Lourdesstraat, Reutelbeek, Menenstraat en de N58 wordt op die manier een veilige en comfortabele fietsverbinding met de dorpskom van Geluwe gecreƫerd. Door de groene omgeving heeft het traject bovendien ook een recreatieve meerwaarde.


Raming
De werken voor deze fase worden geraamd op 238.291,35 euro inclusief btw. De Provincie West-Vlaanderen coƶrdineert het project en neemt 34 % van de kosten, of 81.019,06 euro, voor haar rekening. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de stad Wervik die 66 % van de kosten, of 157.272,29 euro, bijdraagt.

De stad Wervik ontvangt voor hun aandeel een Europese subsidie van 55 %, omdat de werken deel uitmaken van het Interreg-project "Valys". Dit project zet in op het verbeteren van de natuur, het landschap en de open ruimte in de Leievallei (tussen Deinze en Erquinghem-Lys).


Beschrijving van de geplande werken
De werken omvatten onder andere de aanleg van het fietspad in asfaltverharding en de tussenstrook in grasbetontegels, het plaatsen van borduren naast deze verhardingen, het aanbrengen van signalisatie en markeringen voor fietsers, het plaatsen van een afsluiting langs de Reutelbeek, het inzaaien van de groenzones en aanplanten van knoteiken.

Voor de uitvoering worden 60 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien in het najaar van 2019.