Provincie keurt opstalrecht in kader van aanleg gecontroleerd overstromingsgebied op Zwartegatbeek goed - Pittem

28/03/2019
Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad een opstalrecht in het kader van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek in Pittem goed.

Het project wordt gerealiseerd op weilanden ter hoogte van de Tieltstraat en de Wielewaalstraat, die al te maken hebben met een regelmatige opstuwing van het teveel aan oppervlaktewater. Door een berm aan te leggen en de weilanden optimaal in te zetten als natuurlijke buffer, kan tijdelijk tot 26.500 m² water gestockeerd worden. De berm wordt in akkoord met de eigenaar aangelegd op zijn eigendom via een recht van opstal. De toegang tot de berm wordt gerealiseerd via het erf.
 Naast de aanleg van een berm met een debietscontrole is ook de aanleg van een deel van een regenwaterleiding voor een geplande verkaveling voorzien.

Een tweede gecontroleerd overstromingsgebied in Pittem is voorzien op de Blekerijbeek ter hoogte van de Koolskampstraat en de Kappeleweg en zal een bufferende capaciteit van 19.000 m² hebben. De werken omvatten een gedeeltelijke afgraving van het bestaande maaiveld, het aanleggen van een beschermingsberm, een debietscontrole, een optimalisatie van de bergende capaciteit van de stroomopwaartse waterlopen en de heraanleg van een bestaand pad tussen de Kapellestraat en de Hogerokersstraat.


Integraal Waterproject Pittem
De werken maken deel uit van een integraal waterproject voor de gemeente. Een belangrijk element bij dit project is het wegwerken van het grondoverschot. Rond de Blekerijbeek wordt een afgraving gerealiseerd, die grond kan dienen als grond die nodig is voor de aanleg van de berm aan de Zwartegatbeek.
 Op 28 juli 2014 werd de gemeente Pittem geteisterd door zware overstromingen. Vooral de omgeving van de Brugsesteenweg, Jozef Cardijnstraat, Sint-Remigiusstraat, Joos de ter Beerstlaan, Sint-Godelievestraat, Karel Vandeputtestraat en Tuinwijk kreeg te maken met wateroverlast. In totaal werden 54 woningen getroffen.


Kostprijs en timing
Beide werken worden geraamd op 1.019.211 euro, inclusief btw, waarvan 930.237 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 88.974 euro ten laste van de gemeente Pittem. Voor de uitvoering worden 200 werkdagen voorzien. De werken gingen van start in oktober 2018.