Provincie plant aanleg fietspad langs Vrijbosroute - Ieper/Langemark

28/03/2019
Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad het bestek en de gunningswijze voor de aanleg van een fietspad langs de Vrijbosroute in Ieper/Langemark-Poelkapelle goed.
Er wordt een dubbelrichtingsfietspad van 2,70 m breed aangelegd, over een afstand van 2,8 km tussen de Noordhofweg in Ieper en het Ieperleekanaal.
Tussen het Ieperleekanaal en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle wordt een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m en een lengte van 5,5 km aangelegd.
Daarnaast worden de bruggen over de Martjesvaart in Langemark en het Ieperleekanaal in Boezinge gerenoveerd en verstevigd.


Kostprijs en termijn
De werken worden geraamd op 2.834.533 euro inclusief btw en zijn volledig ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor de uitvoering worden 190 werkdagen gerekend. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2019.


Beschrijving van de geplande werken
De werken omvatten onder andere de voorbereidende afbraak- en grondwerken, de aanleg van de fietspaden, de afbakening van de grens met kastanje palen, de aanleg van nieuwe grachten, verstevigings- en renovatiewerken van de bruggen en het inrichten van de kruisingen met mijlpalen volgens de huisstijl van de Groene Assen.
In een tweede fase (zomer/najaar 2020) volgt de herinrichting van de bedding tussen de Hoogledestraat in Kortemark en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle.
De werken kaderen in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk.