Provincie wil verschillende beken terug in open profiel brengen

29/03/2019
De Provincie West-Vlaanderen wil verschillende beken terug in open profiel brengen, onder andere de Hulstebeek in Oostrozebeke en de Leiselebeek in Brugge.
Een eerste aanzet hiervoor is de beslissing van de provincieraad op donderdag 28 maart om enkele percelen grond aan te kopen om dit mogelijk te maken.


Waarom de beek terug open leggen?
Beken die onder de grond lopen in een buis hebben een beperkte afvoer. Bij veel neerslag kan dit leiden tot overbelasting met overstromingen als gevolg. Daarnaast blijven de buizen in de grond niet eeuwig intact: er komen gaten in die verzakkingen aan de oppervlakte veroorzaken. Door de beken terug in open profiel te leggen, is er meer ruimte voor het water in beek. Het niveau van de beek past zich aan de afvoer aan, zonder obstructies. Het water in een open waterloop kan bovendien langer vastgehouden worden, wat van pas kan komen bij mogelijke droogte.

Open waterlopen waren historisch gezien plaatsen waar de mens water vond dat hij nodig had om te leven. Naarmate er meer industrie kwam, werd ook meer vuil water geproduceerd en geloosd in de beken, met stinkende beken en ongedierte tot gevolg. Om die redenen werden heel veel beken overwelfd of in buizen gestopt. Ondertussen wordt het afvalwater steeds vaker gescheiden van het water in de beek, waardoor de waterkwaliteit in de beken sterk verbeterd is.


Hulstebeek in Oostrozebeke
De Hulstebeek in Oostrozebeke loopt momenteel doorheen een tuin. Omdat de waterdoorvoer op deze plaats door de inbuizing zwaar verstoord is, met overstromingen tot gevolg, en de inbuizing ook nog eens op een helling ligt, is het beter om de beek terug in open profiel te brengen.

Door de ruil van een perceel grond langs de Hulstebeek kan de beek verlegd worden naar de perceelsgrenzen, die bovendien de historische bedding van de Hulstebeek vormen. Het gaat over een perceel grond met een oppervlakte van 4 a 84 ca dat geruild wordt tegen een perceel van 1 a 69 ca van de Provincie.
 Aangezien het stuk grond dat de Provincie verkrijgt groter is dan het perceel dat in ruil wordt gegeven, zal de Provincie 3.177,24 euro betalen als opleg.


Leiselebeek in Brugge
Het perceel aan de Leiselebeek ligt net stroomafwaarts aan het natuurgebied "Wulgenbroeken" in Sint-Michiels (Brugge). Op die plaats loopt de Leiselebeek in een buis onder een woning, waardoor de buis niet meer te controleren is. De buis is niet dringend aan vervanging toe, maar ze remt wel de waterdoorstroom af. Daarnaast zijn er ook geregeld problemen met grote vuilophopingen vóór de inbuizing. De gemeente Oostkamp verwijdert dit vuil geregeld, maar moet hiervoor door de private tuin van de woning, wat niet praktisch is.

De Provincie wil met de aankoop de waterloop omleiden. Dit zal deels gebeuren in open profiel en deels door een grotere koker. Er zal een nieuwe open waterloop aangelegd worden tot de Wilgenbroekstraat, onder de Wilgenbroekstraat wordt een nieuwe wegduiker geplaatst. Daarnaast zal de langsgracht naast het spoor tot aan de bestaande loop geoptimaliseerd worden. Op die manier kan het bestaande, niet meer te onderhouden, deel van de waterloop uitgeschreven worden. Door de waterloop te verleggen, wordt het huis gespaard en is de beek beter toegankelijk. Zo kunnen machines vlotter tot bij de beek om ze te kunnen onderhouden.

In de winter van 2017-2018 stond het gebied "Wulgenbroeken" in Sint-Michiels (Brugge) lange tijd onder water. Dit gebeurt wel vaker tijdens natte winters, maar de hoogte van de waterstand en de duur ervan waren die winter uitzonderlijk. Verschillende huizen in de buurt waren niet bereikbaar.

Het perceel heeft een oppervlakte van 6 a 49 ca. De aankoopprijs bedraagt 44.000 euro.