Provincie plant optimalisatie van gecontroleerd overstromingsgebied op Geluwebeek - Wervik/Menen

26/04/2019
De Provincie West-Vlaanderen plant de uitbreiding en optimalisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek, op de grens tussen Wervik en Menen. 

Op donderdag 25 april heeft de provincieraad beslist over de aankoop van grond voor de uitbreiding en optimalisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek, op de grens tussen Wervik en Menen. 

De aankoop moet zorgen voor een efficiëntere inrichting als overstromingsgebied waardoor de bufferende capaciteit geoptimaliseerd wordt en de waterdruk op het valleigebied rond de beek voor een deel wordt vermindert. 

Het perceel in Menen heeft een oppervlakte van 1.891 m², het perceel in Wervik 5.226 m², samen goed dus voor een kadastrale oppervlakte van 7.117 m². De totale kostprijs bedraagt 27.500 euro.