Gerestaureerde Sint-Karelsmolen gaat opnieuw open - Veurne

26/04/2019
Op zondag 28 april openen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Veurne en het bestuur van Westkustpolder, de gerestaureerde Sint-Karelsmolen voor het grote publiek


Restauratie
De molen werd de voorbije jaren volledig gerestaureerd. De werken namen vijf jaar in beslag en verliepen gefaseerd. In 2014 werd gestart met het wegnemen van de vijzel, het wegnemen van de wieken en de restauratie van de molenromp en alle houten timmer- en schrijnwerken, zowel vanbinnen als vanbuiten. In 2017 werden de kaaimuren aangepakt en volgde ook de restauratie van het molentechnisch binnenwerk, het molendak en de vijzel. Nu is de molen volledig opgeleverd.


Poldermolen
De Sint-Karelsmolen is een stenen "grondzeiler", een poldermolen uit de periode 1814-1820. Zijn functie was en is nog steeds het oppompen van water uit de lager gelegen Moeren naar de Ringsloot door middel van een vijzel aangedreven door windkracht, het zogenaamde "Cobergher"-systeem. Het is de enige molen in BelgiĆ« die met dat systeem werkt. Later werd bij een deel van de molens windkracht vervangen door diesel- of elektrisch gestuurde pompen. Van de 23 poldermolens in de streek blijven er maar twee meer over, waarvan de Sint-Karelsmolen er een is. De molen raakte in onbruik vanaf 1968. De Sint-Karelsmolen is sinds 1943 beschermd als monument, sinds 1980 als landschap en sinds 2009 als bouwkundig erfgoed. 


Erfpacht
In 2006 nam de Provincie West-Vlaanderen de Sint-Karelsmolen in erfpacht van het Polderbestuur Westkustpolder voor 99 jaar. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt 950.000 euro (excl. BTW), waarvan 380.000 euro gedragen door de Provincie. De restauratiesubsidie vanwege de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, bedraagt 570.000 euro.