Nieuw Magdalenapad verbindt Koning Albert I-laan en Heidelbergstraat - Brugge

24/05/2019
Met de realisatie van het nieuwe Magdalenapad tussen de Koning Albert I-laan en de Heidelbergstraat is een belangrijke "missing link" weggewerkt van de Groene Fietsgordel, een groene fietsverbinding rond Brugge. Die verbindt Loppem met het centrum van Brugge.

Verloop werken
Omwille van de toegankelijkheid werd het project gerealiseerd in twee fasen. In de eerste fase werd het fietspad, tussen de Koning Albert I-laan en de Stuivenbergstraat, samen met de dienstweg van Ons Erf gerealiseerd. Dit fietspad werd uitgevoerd als een tweesporenpad in een cementbetonverharding met een tussenstrook in steenslaggazon.
In de tweede fase werd de Stuivenbergstraat, gelegen tussen het Magdalenagoed en de Heidelbergstraat, heraangelegd in asfalt. Nadien werden de werken afgewerkt door plaatsing van een afsluiting, een automatische poort en anti-parkeerpalen ter hoogte van de Koning Albert I-laan.
Met dit project werd een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed gerealiseerd over een afstand van 830 meter.

Kostprijs
Voor de aanleg van het fietspad trok de Provincie West-Vlaanderen 257.879,44 euro inclusief btw uit. De Vlaamse overheid kwam met een subsidie van 59.000 euro over de brug.