Provincie breidt domein Raversyde uit met 3 hectare

23/05/2019
Op donderdag 23 mei heeft de provincieraad beslist over de uitbreiding van het provinciedomein Raversyde in Oostende. De Provincie neemt 3,14 hectare in erfpacht over van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust (MDK), voor een symbolische euro. Doel is om de natuur verder te ontwikkelen met aandacht voor zachte recreatie.
Er bestaat al een overeenkomst tussen de Provincie en MDK sinds 22 oktober 2015, betreffende ruim 8 hectare gronden. Die nam de Provincie in erfpacht voor een duur van 49 jaar voor een jaarlijkse symbolische euro. Deze erfpachtovereenkomst wordt nu uitgebreid met een gebied van nog eens 3,14 hectare.

Logische instantie
Het gebied grenst aan het provinciedomein Raversyde en is eigendom van MDK. Het gaat om enkele duinenstroken die in het verleden deels als camping waren ingericht. MDK heeft zelf de sites gesaneerd waarbij de bestaande gebouwen werden afgebroken en de verharding werd verwijderd. MDK heeft de Provincie gecontacteerd om het beheer van deze zone over te nemen. Logisch gezien de ligging, aansluitend aan het provinciedomein. De provincie beschikt bovendien over de nodige expertise rond natuurontwikkeling en natuurbeheer.

Toekomstplannen
De Provincie wenst voor deze zone in te zetten op natuurontwikkeling. Een eerste onderzoek heeft veel potentieel voor natuurontwikkeling aangetoond. Naast het opnieuw verbreden van de duinstrook en het herstellen van duingrasland is er ook potentieel voor het ontwikkelen van waardevolle vochtige duinpanvegetaties. Er wordt ook onderzocht om in het oostelijke gedeelte van de uitbreiding natuurlijke speelmogelijkheden en een wandeldoorsteek tussen de Duinenstraat en de Zeedijk mee te integreren in het ontwerp.

Batterij Antwerpen
In het gebied staan ook twee bunkers waarvoor de Provincie zorg wil voor dragen. Het gaat onder meer om de bomvrije schuilplaats van de Batterij Antwerpen die deel uitmaakt van de Duitse kustverdedigingsgordel uit de Eerste Wereldoorlog en net zoals de gerestaureerde Batterij Aachen een zeldzame constructie is.