Provincie weigert omgevingsvergunning voor 3 windturbines - Damme

20/06/2019
In haar zitting van donderdag 20 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning aan nv Aspiravi geweigerd.
De aanvraag betreft het plaatsen van 3 grote windturbines in Damme, ten noorden van de Natiënlaan en ten zuiden van de grens met Nederland.

Omgevingsvergunning geweigerd
De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van Damme brachten een ongunstig advies uit. 
Om grootschalige windmolens te vergunnen zijn volgens de provinciale visie twee bovenlokale aanknopingspunten nodig zoals een autostrade, industrieterrein, woongebied, - In dit geval is er slechts één bovenlokaal aanknopingspunt aanwezig, namelijk de E34. Bij gevolg heeft de deputatie de negatieve adviezen gevolgd.

Openbaar onderzoek en bezwaren
Tijdens het openbaar onderzoek werden er 1.572 bezwaren ingediend.