Provincie investeert in nieuwe fase aanleg fietssnelweg F32 - Torhout

20/06/2019
De Provincie gaat verder investeren in de aanleg van de Fietssnelweg F32 Roeselare - Brugge, tussen de Schaverlarestraat en Tinnenbrugstraat in Torhout.
Daar heeft de provincieraad in haar zitting van donderdag 20 juni over beslist. De werken verlopen in samenwerking met de Stad Torhout.

Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter die een ontbrekende schakel wegwerkt op de fietssnelweg F32. Dat fietspad wordt aangelegd naast de spoorlijn 66 die Kortrijk met Brugge verbindt. Het gaat om een traject van 800 meter.

De werken ten laste van de Provincie zijn het aanleggen van de fietssnelweg, de aanleg van de toegangshellingen van een fietstunnel, de aanleg van een fietsbrug en het plaatsen van de verlichting ter hoogte van de tunnel en de brug. Torhout investeert in de aanleg van de tunnel. De tunnel en de brug komen ter hoogte van de Lichterveldestraat en de Bollestraat.

Het project maakt deel uit van de fietssnelweg Roeselare-Torhout-Brugge en is van groot belang voor het toenemend aantal pendelaars en scholieren op deze route.

De totaalkost van deze fase bedraagt 2.827.415,52 euro excl. BTW waarvan 1.054.438,55 euro excl. BTW ten laste van de Provincie. De rest is ten laste van Stad Torhout die beroep kan doen op 50 procent Vlaamse subsidies in het kader van het Fietsfonds.

De werken zullen 270 werkdagen in beslag nemen. De werken zouden in het voorjaar van 2020 opgestart worden