Provincie West-Vlaanderen investeert verder in CO2-besparing bij lokale partners

20/06/2019
Voor de derde keer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen lokale klimaatprojecten die zich richten op CO2-besparing. De Provincie wil jaarlijks voor 1 miljoen euro mee investeren en dit tot 2025. Het nieuwe subsidiereglement is goedgekeurd op de provincieraadszitting van donderdag 20 juni.
Anders dan in het vorige reglement kunnen naast lokale besturen ook lokale verenigingen, burgerco÷peraties en scholen uit de provincie op steun rekenen. Met het nieuwe reglement bevestigt het provinciebestuur de ambitie om de klimaatdoelstellingen te bereiken en die op lokaal niveau mee een duw in de rug te geven.
De goedkeuring en de subsidie zijn aan enkele voorwaarden gebonden. Zo moet de projectbegroting minimum 12.500 euro bedragen. De subsidie van de Provincie bedraagt maximaal 80 procent van de projectbegroting en bedraagt maximaal 100.000 euro.
Het reglement treedt onmiddellijk in werking na de goedkeuring. Dit jaar kan er nog tot 15 september een aanvraag worden ingediend, voor de komende jaren gebeurt de kandidaatstelling uiterlijk op 15 april. Het reglement en aanvraagdocumenten zijn te vinden op www.west-vlaanderen.be/klimaat.


Reeds ondersteund
Bij de vorige oproepen werden onder meer volgende zaken ondersteund: stookplaatsrenovatie, energetische renovatie, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, omschakeling gedaan naar meer zuinige verlichting, aansluiting  warmtenet, zonnepanelen gecombineerd met laadinfrastructuur voor elektrische (deel)wagens, coaching van energiebesparing bij handelaars, renoveren woningen voor noodkopers of kwetsbare gezinnen of het voorzien hernieuwbare energie bij landbouwers.


Nog werk aan de winkel
Op het grondgebied van West-Vlaanderen kan nog heel wat CO2 bespaard worden. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekende in 2016 een daling van de CO2-uitstoot met 1,2 procent ten opzichte van 2011. Dat ligt 0,7 procentpunt hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest, maar bijkomende inspanningen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen.


Instrument voor gemeenten
Ook gemeenten kunnen vanaf nu zien waar ze nog kunnen inzetten op CO2-besparing. Zo kan elke gemeente een klimaatrapport downloaden via provincies.incijfers.be. Alle Vlaamse provincies sloegen hiervoor de handen in elkaar en brachten het cijfermateriaal over klimaat en energie van Fluvius en het Departement Omgeving Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Energieagentschap (VEA), samen in de databank. Met dit rapport kunnen gemeenten hun energie- en klimaatbeleid vorm geven, monitoren en zelfs vergelijken met gelijkaardige gemeenten. Op die manier kunnen ze heel gericht een dossier indienen dat in aanmerking komt voor een provinciale ondersteuning.