Provincie keurt nieuw subsidiereglement internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaring goed

20/06/2019
De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuw subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen gelanceerd. Dat is goedgekeurd op de provincieraadszitting van donderdag 20 juni. Nieuwigheid is onder meer dat de subsidie voortaan geldt voor zowel internationale ervaringen wereldwijd als in een buurregio.


Waarom?
De voorbije drie jaar kregen 384 studenten en 68 medewerkers van West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs de kans om met een provinciale subsidie een langdurige internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaring op te doen in uiteenlopende disciplines en op diverse locaties.
Het vorige reglement liep eind 2018 af. Omwille van de toenemende kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt na een internationale ervaring, de groeiende vraag vanuit de ondernemingen naar medewerkers met een brede internationale oriëntatie wil de Provincie die kansen verder aanreiken en uitbreiden. Het is hierbij de ambitie om de internationale mobiliteit en het internationaal profiel van studenten, pas afgestudeerden en medewerkers hoger onderwijs in West-Vlaanderen verder te versterken.


Wie komt in aanmerking?
Het reglement geldt voor studenten hoger onderwijs die les volgen in West-Vlaanderen of pas afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs, die in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Ook medewerkers verbonden aan een West-Vlaamse hogeschool, universiteit of vestiging van een hogeschool of buitenlandse partnerinstelling komen in aanmerking.
De focus van de internationale ervaring kan tweeërlei zijn: een langlopende internationale ervaring wereldwijd of een kortlopende ervaring in een buurregio van West-Vlaanderen, telkens op voorwaarde dat de individuele aanvrager voor het project in kwestie niet in aanmerking komt voor het programma Erasmus+. Zo verruimt de Provincie de mogelijkheden voor onze instellingen en jongeren, complementair aan Europese instrumenten.
De laagdrempeligheid van de provinciale stimulans maakt voor jongeren de stap naar het buitenland tijdens of vlak na de studies financieel haalbaarder. Het is dan ook de ambitie van de Provincie om zoveel mogelijk jongeren over de streep te trekken om een (langlopende) ervaring in het buitenland op te doen.


Subsidie
De subsidie gaat van 1.500 euro tot 2.500 euro voor een langlopende internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaring wereldwijd en van 400 euro  tot 600 voor een kortlopende ervaring in een buurregio van West-Vlaanderen.
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 oktober 2019 en eindigt op 31 december 2025.
Bekijk alle subsidies op www.west-vlaanderen.be/subsidies.