Vijf nieuwe plattelandsprojecten versterken de Westhoek

20/06/2019
Op woensdag 12 juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van "Leader Westhoek", het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. De vijf projecten krijgen in totaal 159.010,50 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.


De goedgekeurde projecten
Huifkar Diksmuide biedt huifkartochten met trekpaarden aan vanuit Vladslo en de Ijzerboomgaard (Diksmuide) en wordt ondersteund met 14.890 euro.
Het project "Westhoekverhalen" van Syntra West kan rekenen op 24.522,50 euro steun en heeft als doel een ruim en vernieuwend aanbod aan toeristische producten ontwikkelen.
Kaasmakerij De Moerenaar ontvangt 24.750 euro steun voor het project "Boeren in de Moeren, vroeger en nu" een familiaal verhaal van melkveebedrijf naar kaasboerderij.
Het project Ontwikkeling site dé Hofstee wil op een laagdrempelige manier een ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud, vzw De Vleugels ontvangt hiervoor 36.156 euro.
Stad Diksmuide kan rekenen op een subsidie van 24.375 euro voor hun project "Van inspraak naar samenwerking" waarmee ze zoeken naar nieuwe vormen van participatie en samenwerking tussen de lokale overheid en burgers.


Europees programma
"Leader" is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de Leadergebieden verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee Leadergebieden: de "Westhoek" (18 gemeenten) en "Midden-West-Vlaanderen" (14 gemeenten).
Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.


4,84 miljoen euro voor projecten in de Westhoek
Voor plattelandsprojecten in de Westhoek is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit 1,47 miljoen euro.
Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (of 1,57 miljoen euro) uit provinciale steun.
In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 48 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim 3,61 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.


Nieuwe oproep
Via een nieuwe oproep wil de plaatselijke Leadergroep op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.
Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2019.
Alle info is op de website www.west-vlaanderen.be/leader terug te vinden.
een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag)