Kistenloods REO Veiling klaar voor bouw Agrotopia

02/07/2019
Eind 2018 startte Inagro met de bouw van Agrotopia, de nieuwe onderzoeksserre voor de hydroteelt van bladgewassen en vruchtgroenten op de kistenloods van REO Veiling. Van december tot juni concentreerde de aannemer zich op grond- en rioleringswerken. Met de voorbereiding op de bouw van de serre op het dak van de kistenloods vat hij een nieuwe fase aan. Tijdens de officiële eerstesteenlegging benadrukte gedeputeerde Bart Naeyaert het belang van het project voor de glastuinbouwsector.
 
Stadstuinbouw kent een grote verscheidenheid aan concepten, die variëren van volkstuinen tot commerciële productie. Meervoudig ruimtegebruik biedt kansen om het gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen in de voedselproductie te beperken en reststromen uit de omgeving, zoals warmte, te benutten. Die voordelen en maatschappelijke drijfveren zorgen voor een wereldwijde toename in initiatieven om de voedselproductie te integreren in de stad of een verstedelijkte omgeving. In Vlaanderen grijpt onderzoekscentrum Inagro die kans met de bouw van een dakserre op de kistenloods van REO Veiling in Roeselare.
 

Agrotopia krijgt vorm
Eind 2018 ging de bouw van de dakserre van start met grond- en rioleringswerken. Tegelijk trok de aannemer vijf regenwatersilo's op vlakbij de kistenloods. Die zullen de hoge gevelserre en de inkomzone ondersteunen én regenwater stockeren voor gebruik in de serre. Ook de uitkraging van de inkomzone kreeg vorm. Begin juli ving een nieuwe fase aan. De bestaande kistenloods wordt klaargemaakt voor de bouw van de serre. 
  
Tijdens de officiële eerstesteenlegging benadrukte Bart Naeyaert, de West-Vlaamse gedeputeerde voor Landbouw en Visserij, het belang van het project voor de glastuin-bouwsector. "Agrotopia wordt een ideale plek om onderzoek te doen naar de opkomende stadstuinbouw, maar dan wel op een professionele schaal", lichtte hij toe. "De veiling is bovendien de plaats waar de telers samenkomen, dus versterken we de band tussen onderzoek en praktijk. Via een bezoekerscorridor in de serre willen we ook het ruime publiek meer voeling doen krijgen met de glastuinbouw en de land- en tuinbouw in het algemeen."
 

Inspirerende omgeving met toekomstgerichte onderzoeksfaciliteiten
Met Agrotopia wil Inagro een unieke locatie creëren voor praktijkonderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw. Bart Naeyaert: "Dankzij dit project legt Inagro nu al heel wat waardevolle contacten in heel Europa, met mensen die actief zijn in de stadslandbouw en de serreteelt. Zo trekken we nieuw onderzoek aan, en dat hebben we nodig om mee te zijn. De kennis die we opdoen, verspreiden we ook in de sector, ver buiten Inagro."
 
Het gebouw van 9.500 m² zal hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten huisvesten en een educatieve route voor een breder publiek omvatten. Ongeveer 6000 m2 is gereserveerd voor teeltcompartimenten voor onderzoek dat een antwoord moet bieden op actuele en toekomstige vragen over blad- en vruchtgroenten op hydrocultuur. Diverse hydroteeltsystemen krijgen een plaats in de compartimenten, waaronder installaties voor gesloten meerlagenteelt met ledverlichting. Hoge verticale teelt zal aan bod komen in de gevelserre met een hoogte van 12 meter. 
 
De dakserre moet ook een voorbeeld zijn van de integratie van voedselproductie in stedelijke of verstedelijkte omgevingen. Zo zal Agrotopia restwarmte krijgen van de WKK-installatie van REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM. "Het ontwerp en de bouw vormen bovendien een leerschool", vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. "De verzamelde kennis en ervaringen zullen we dan ook delen in een studiedocument."
 

Living lab voor co-creatie en demonstratie
Naast onderzoek en ontwikkeling zal ook demonstratie een belangrijke functie zijn van de dakserre. Zo moet Agrotopia letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan een living lab. "We brengen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen in co-creatie", gaat Mia Demeulemeester verder. "Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltcompartimenten en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen." Via bezoekerscorridors krijgt ook het publiek de mogelijkheid om kennis te maken met de glastuinbouw. Eind 2020 moet de dakserre klaar zijn voor gebruik.